Comunicate

Comitetul Consultativ de Dialog civic pentru Problemele Persoanelor vârstnice

Instituția Prefectului-Județul Caraș-Severin a organizat astăzi, 23 februarie 2022, în sistem online, ședința Comitetului Consultativ de Dialog civic pentru Problemele Persoanelor vârstnice din judeţul Caraş-Severin, care a cuprins două puncte pe ordinea de zi:

  1. Analiza dinamicii bolilor cronice în perioada 2017-2021 și a infectării cu Covid-19 în anul 2021 în județ, prezentată de domnul Dănilă Miloș, director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a județului Caraş-Severin.
  2. Informare privind rețeaua de cămine pentru persoane vârstnice din Caraș-Severin prezentată de doamna Elena Solomonesc, director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin.

La ședință au participat prefectul județului, domnul Ioan Dragomir, și cei doi subprefecți, domnul Cristian Gâfu și domnul Alin Muntean.

 De remarcat este faptul că în privința centrelor rezidențiale pentru persoane vârstnice din județul Caraș-Severin a fost înființat un cămin privat în Bozovici, cu o capacitate de 50 locuri dintre care, în prezent, sunt ocupate 29 de locuri.

În cadrul ședinței, prefectul județului Caraș-Severin, domnul Ioan Dragomir, a solicitat explicații referitor la diferența de costuri între centrele rezidențiale din sistemul public și cele din sistemul privat. Doamna Elena Solomonesc, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin, a precizat că în sistemul public costurile sunt reglementate de legislație în funcție de gradul de dependență al persoanei beneficiare și anume persoane dependente, persoane semidependente și persoane independente. Diferența de cost este influențată și de salarii, de sistemul de încălzire sau de amplasarea centrului respectiv, a mai menționat doamna Elena Solomonesc.

O altă problemă semnalată este reprezentată de multitudinea documentelor necesare pentru admiterea unei persoane vârstnice într-un centru rezidențial, în acest sens, prefectul județului, domnul Ioan Dragomir, a solicitat tuturor reprezentanților serviciilor publice deconcentrate propuneri privind simplificarea documentației.

În ceea ce privește punctul de pe ordinea de zi referitor la analiza bolilor cronice, domnul prefect a solicitat Direcției de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin identificarea de modalități pentru îmbunătățirea situației astfel încât populația să fie încurajată să acceseze serviciile medicale în mod constant, în scopul prevenirii apariției unor boli, dar și pentru a beneficia de tratamentul corespunzător, după caz.

Ședința CJSU și ședința CLCB-21.02.2022

Prefectul judeţului Caraş-Severin, domnul Ioan Dragomir, a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU), în cadrul unei şedinţe extraordinare, desfăşurată astăzi, 21 februarie 2022, la sediul Palatului administrativ.

A fost adoptată Hotărârea nr. 22/21.02.2022 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 21.02.2022 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul județului Caraș-Severin, conform prevederilor HGR nr.171/2022.

Prin hotărârea de mai sus a fost aprobată Anexa nr.1 referitoare la Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 21.02.2022 și Anexa nr. 2 care cuprinde măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin.

Măsurile prevăzute în Anexa nr. 2 se aplică pentru o perioadă de 14 zile (22.02.-07.03.2022), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a județului Caraş-Severin.

La nivelul județului Caraș-Severin se menține obligativitatea purtării măştii de protecţie doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise. Sunt considerate neconforme măştile care sunt confecţionate din material textil şi/sau plastic.

La data intrării în vigoare a hotărârii, respectiv 22.02.2022, își încetează aplicabilitatea măsurile stabilite în Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 17/ 09.02.2022 pentru UAT-urile Șopotu Nou, Bozovici, Lăpușnicu Mare și Cornereva.

De asemenea, la data de 22.02.2022 rămân valabile măsurile stabilite în Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 18/11.02.2022 pentru UAT Măureni, în Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 19/14.02.2022 pentru UAT-urile Ocna de Fier, Naidăș, Ciudanovița și Dalboșeț, precum și în Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 20/18.02.2022  pentru UAT Mehadica, pe perioadele de aplicare ale acestora.

În cursul zilei de astăzi, 21 februarie 2022, a avut loc și ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor în cadrul căreia a fost adoptată Decizia nr. 3/21.02.2022 privind aprobarea  ,,Planului de măsuri în cazul evoluției Pestei Porcine Africane la mistreți pe teritoriul județului Caraș-Severin – fondul cinegetic nr. 45 Cârnecea”, ca urmare a depistării pozitive pentru Pestă Porcină Africană a unui număr de doi mistreți, vânați pe raza fondului cinegetic nr. 45 Cârnecea.

În prezent, în județul Caraș-Severin evoluează un număr de 41 focare de Pestă Porcină Africană la mistreț, fiind diagnosticați pozitiv 194 de mistreți.

Hotărârea CJSU Caraș-Severin nr. 22/21.02.2022 poate fi consultată pe site-ul instituției, accesând link-ul https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.

Ședința CJSU – 18.02.2022

Prefectul judeţului Caraş-Severin, domnul Ioan Dragomir, a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU), în cadrul unei şedinţe extraordinare, desfăşurată astăzi, 18 februarie 2022, la sediul Palatului administrativ.

A fost adoptată Hotărârea nr. 20/18.02.2022 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 18.02.2022 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT Mehadica din județul Caraș-Severin, conform prevederilor HGR nr.171/2022.

Prin hotărârea de mai sus au fost aprobate măsuri, conform HGR nr.171/2022, în localitatea de mai jos în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori:

UAT Rata incidenței cumulate la 14 zile
MEHADICA 9,16

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul UAT Mehadica din judeţul Caraş-Severin se aplică pentru o perioadă de 14 zile (19.02.-04.03.2022), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a județului Caraş-Severin.

La nivelul județului Caraș-Severin se menține obligativitatea purtării măştii de protecţie doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise. Sunt considerate neconforme măştile care sunt confecţionate din material textil şi/sau plastic.

La data intrării în vigoare a prevederilor hotărârii, respectiv 19.02.2022, îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite în Anexa nr. 2 la HCJSU Caraș-Severin nr. 16/07.02.2022 pentru UAT Mehadica.

De asemenea, la data de 19.02.2022, rămân valabile măsurile stabilite în Anexa nr. 2 la HCJSU Caraș-Severin nr. 16/ 07.02.2022, în Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 17/09.02.2022, în Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 18/11.02.2022, precum și în Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 19/14.02.2022 pentru localitățile care nu sunt menţionate la art.1 din prezenta hotărâre, pe perioadele de aplicare ale acestora.

În cadrul ședinței Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin de astăzi a fost aprobată și Hotărârea nr. 21/18.02.2022 privind reactualizarea listei centrelor de vaccinare de la nivelul județului Caraș-Severin.

Următoarele centre de vaccinare vor funcționa începând din data de 01.03.2022:

Nr. crt U.A.T. Număr  centre Denumire/ identificare centru de vaccinare Adresă
1 Anina 1 Centrul de Afaceri Anina,

Str. Sf.Varvara, nr.51

2 Băile Herculane 1 Căminul Cultural – Pecinișca Pecinișca, nr.30
3 Bocșa 1 Clădire administrativă Bocșa Bocșa,

Str.Sadovei, nr. 4

4 Caransebeș 1 Sala de sport „Valeria Borza” Caransebeș, str Racoviței nr.1 1 Sala de sport „Valeria Borza”  din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 8 Str. Cazărmii, nr.1
5 Ezeriș 1 Centru de permanență Soceni DN58, Soceni
6 Moldova Nouă 1 Spital orășenesc Moldova Nouă Moldova Nouă,

Str. Sfânta Varvara, nr.1

7 Oravița 1 Sală de sport – Liceul Tehnologic ”Mihai Novac” Oravița Oravița,

Str. Cloșca, nr.10

8 Oțelu Roșu 1 Casa de Cultură – Sala mică Oțelu Roșu,

Str. 22 Decembrie 1989, nr.1

9 Reșița 1 Sală de sport – Liceul de Arte ”Sabin Păuța” Reșița Reșița,

Al. Herculane, nr.3

10 Reșița 1 Sală de sport – Liceul de Arte ”Sabin Păuța” Reșița, nr.2 Reșița,

Al. Herculane, nr.3

 

Hotărârea CJSU Caraș-Severin nr. 20/18.02.2022 și Hotărârea CJSU Caraș-Severin nr. 21/18.02.2022 pot fi consultate pe site-ul instituției, accesând link-ul https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.

Colegiul Prefectural-17.02.2022

Instituția Prefectului-Județul Caraș-Severin a organizat astăzi, 17 februarie 2022, în sistem online, ședința Colegiului Prefectural prezidată de domnul prefect Ioan Dragomir, în prezența subprefectului, domnul Alin-Cuzma Muntean.

În cadrul ședinței au fost prezentate o serie de informări cuprinse pe ordinea de zi și anume:

  1. Informare privind metodele specifice de inspecție utilizate în activitatea de control din domeniul relațiilor de muncă și rezultatele obținute în anul 2021, prezentată de domnul Iancu Panduru, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin.
  2. Informare privind activitatea desfășurată de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Județul Caraș-Severin în anul 2021, prezentată de doamna Isabelle Videscu, comisar șef adjunct Regiunea Vest.
  3. Raport privind activitatea desfăşurată de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin, în anul 2021, prezentat de domnul Cătălin Hogea, director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin.
  4. Informare privind stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2020-2024, pentru semestrul II 2021, la nivelul Județului Caraș-Severin, prezentată de doamna

Ramona Jula, șef serviciu – Serviciul Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.

În urma materialelor prezentate, domnul prefect Ioan Dragomir le-a recomandat reprezentanților instituțiilor publice să aibă în vedere atingerea indicatorilor de performanță.

De asemenea, domnul prefect a atras atenția Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin să urmărească modul de încasare a amenzilor în urma controalelor efectuate și a solicitat o situație privind cetățenii străini care sunt angajați în județul Caraș-Severin și cetățenii români din județ care lucrează în străinătate.

Totodată, domnul prefect Ioan Dragomir s-a interesat cu privire la numărul de reclamații care vizează prețul facturilor la gaze și energie electrică, primite de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Județul Caraș-Severin, și modul în care acestea au fost soluționate. Doamna Isabelle Videscu, comisar șef adjunct Regiunea Vest, a afirmat că au fost înregistrate numeroase sesizări, dar în multe dintre acestea petenții nu au studiat cu atenție prevederile contractuale și nici notificările primite de la furnizorul de gaze naturale sau energie electrică.

Referitor la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin, domnul prefect a solicitat informații având în vedere reorganizarea acestei instituții. Astfel, domnul Cătălin Hogea, directorul executiv, a precizat că, începând din acest an, vor fi înființate două direcții, o direcție de tineret, care va fi în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, și o direcție de sport subordonată Ministerului Sportului.

În final, domnul prefect le-a adresat rugămintea tuturor reprezentanților serviciilor publice deconcentrate să dea dovadă de înțelegere în relația cu cetățenii, acordând atenția cuvenită pentru soluționarea problemelor, în limita competențelor legale, astfel încât să fie redusă birocrația. În plus, acesta a subliniat necesitatea digitalizării administrației publice și a implementării programelor guvernamentale în acest domeniu.

Programul pentru școli al României 2017-2023

Comisia pentru aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.640/2017, cu modificările și completările ulterioare, a dispus efectuarea de controale de către instituțiile cu atribuții de control, la nivelul unităților de învățământ din județul Caraș-Severin, în vederea asigurării distribuției și depozitării în condiții de igienă și siguranță a produselor (lapte UHT, produse de panificație și mere) aferente Programului pentru școli al României 2017-2023.

În acest context, în luna ianuarie 2022, au fost realizate 9 controale pe linie sanitară în cadrul unităților de învățământ, nefiind constatate deficiențe pe linie sanitară și nefiind aplicate sancțiuni.

Grupurile de lucru constituite la nivelul Consiliului Județean Caraș-Severin și a primăriilor Reșița și Oțelu Roșu au verificat centralizarea lunară și anexa 4 – Evidența unică a numărului de porții, consumate de preșcolarii și elevii prezenți la cursuri, conform catalogului de la unitățile de învățământ.

De asemenea, au fost verificate documentele justificative depuse de furnizori, care stau la baza efectuării plăților conform legislației în vigoare, privind derularea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023.

Ședința extraordinară CJSU-14.02.2022

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Ioan Dragomir, a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU), în cadrul unei şedinţe extraordinare, desfăşurată astăzi, 14 februarie 2022, la sediul Palatului administrativ.

Astfel, CJSU Caraş-Severin a adoptat Hotărârea nr. 19/14.02.2022 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 14.02.2022 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT-urilor Ocna de Fier, Naidăș, Ciudanovița și Dalboșeț din județul Caraș-Severin, conform prevederilor HGR nr.171/2022.

Prin hotărârea de mai sus au fost aprobate măsuri, conform HGR nr.171/2022, în localitățile de mai jos în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori:

UAT Rata incidenței cumulate la 14 zile
OCNA DE FIER 5,83
NAIDĂȘ 3,91
CIUDANOVIȚA 3,45
DALBOȘEȚ 3,28

 Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul localităților Ocna de Fier, Naidăș, Ciudanovița, Dalboșeț sunt prevăzute în Anexa la hotărâre și se aplică pentru o perioadă de 14 zile (15.02.-28.02.2022), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a județului Caraş-Severin.

La nivelul județului Caraș-Severin se menține obligativitatea purtării măştii de protecţie doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise. Sunt considerate neconforme măştile care sunt confecţionate din material textil şi/sau plastic.

La data intrării în vigoare a hotărârii, respectiv 15.02.2022, îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite în Anexa nr. 2 la HCJSU Caraș-Severin nr. 16/07.02.2022 pentru localitățile Ocna de Fier, Naidăș, Ciudanovița și Dalboșeț.

De asemenea, la data de 15.02.2022, rămân valabile măsurile stabilite în Anexa nr. 2 la HCJSU Caraș-Severin nr. 16/ 07.02.2022, în Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 17/09.02.2022, precum și în Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 18/11.02.2022 pentru localitățile care nu sunt menţionate la art.1 din prezenta hotărâre, pe perioadele de aplicare ale acestora.

Hotărârea CJSU Caraș-Severin nr. 19/14.02.2022 și Anexa pot fi consultate pe site-ul instituției, accesând link-ul https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.

Ședința extraordinară CJSU – 09.02.2022

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Cristian Gâfu, a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU), în cadrul unei şedinţe extraordinare, desfăşurată astăzi, 9 februarie 2022, la sediul Palatului administrativ.

Astfel, CJSU Caraş-Severin a adoptat Hotărârea nr. 17/09.02.2022 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 09.02.2022 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT-urilor Șopotu Nou, Bozovici, Lăpușnicu Mare și Cornereva din județul Caraș-Severin, conform prevederilor HGR nr.171/2022.

Prin hotărâre au fost aprobate măsuri conform HGR nr.171/2022, în localitățile de mai jos în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori:

UAT Rata incidenței cumulate la 14 zile
ȘOPOTU NOU 3,91
BOZOVICI 3,55
LĂPUȘNICU MARE 3,29
CORNEREVA 3,21

 Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin sunt prevăzute în Anexa la hotărâre și se aplică pentru o perioadă de 14 zile (10.02.-23.02.2022), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a județului Caraş-Severin.

La nivelul județului Caraș-Severin se menține obligativitatea purtării măştii de protecţie doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise. Sunt considerate neconforme măştile care sunt confecţionate din material textil şi/sau plastic.

La data intrării în vigoare a hotărârii, respectiv 10.02.2022, îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite în: Anexa nr. 2 la HCJSU Caraș-Severin nr. 16/07.02.2022 pentru localitățile Șopotu Nou, Bozovici, Lăpușnicu Mare și Cornereva.

De asemenea, la data de 10.02.2022, rămân valabile măsurile stabilite în Anexa nr. 2 la HCJSU Caraș-Severin nr. 16/07.02.2022, pentru localitățile care nu sunt menţionate la art.1 din prezenta hotărâre, pe perioada de aplicare a acestora.

Hotărârea CJSU Caraș-Severin nr. 17/09.02.2022 și Anexa pot fi consultate pe site-ul instituției, accesând link-ul https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.

Ședință extraordinară CJSU – 07.02.2022

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Cristian Gâfu, a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU), în cadrul unei şedinţe extraordinare, desfăşurată astăzi, 7 februarie 2022, la sediul Palatului administrativ.

Astfel, CJSU Caraş-Severin a adoptat Hotărârea nr. 16/07.02.2022 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 07.02.2022 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul județului Caraș-Severin, conform prevederilor HGR nr.171/2022.

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la hotărâre și se aplică pentru o perioadă de 14 zile (08.02.-21.02.2022), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin.

La nivelul județului Caraș-Severin se menține obligativitatea purtării măştii de protecţie doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise. Sunt considerate neconforme măştile care sunt confecţionate din material textil şi/sau plastic.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, respectiv 08.02.2022, măsurile stabilite prin  HCJSU Caraş-Severin nr. 9/26.01.2022, HCJSU Caraş-Severin nr.10/28.01.2022, HCJSU Caraş-Severin nr.11/31.01.2022, HCJSU Caraş-Severin nr.14/02.02.2022, precum și HCJSU Caraş-Severin nr.15/04.02.2022, adoptate în conformitate cu prevederile HGR nr.34/2022, își încetează aplicabilitatea.

Hotărârea CJSU Caraș-Severin nr. 16/07.02.2022, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 pot fi consultate pe site-ul instituției, accesând link-ul https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.

Ședința extraordinară CJSU-04.02.2022

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Cristian Gâfu, a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU), în cadrul unei şedinţe extraordinare, desfăşurată astăzi, 4 februarie 2022, la sediul Palatului administrativ.

Astfel, CJSU Caraş-Severin a adoptat Hotărârea nr. 15/04.02.2022 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 04.02.2022 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul județului Caraș-Severin, conform prevederilor HGR nr.34/2022.

A fost aprobată Anexa nr.1 la hotărâre referitoare la încadrarea în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 04.02.2022, dar și măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin prevăzute în Anexa nr. 2.

Măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile (05.02.-18.02.2022), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a județului Caraş-Severin.

La nivelul județului Caraș-Severin se menține obligativitatea purtării măştii de protecţie doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise. Sunt considerate neconforme măştile care sunt confecţionate din material textil şi/sau plastic.

La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv 05.02.2022, îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite în Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr.8/24.01.2022 pentru UAT Sasca Montană și Mehadia, precum și măsurile stabilite în Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr.11/31.01.2022 pentru UAT Berliște.

De asemenea, la data de 05.02.2022, rămân valabile măsurile stabilite prin HCJSU Caraş-Severin nr.8/24.01.2022, nr.9/26.01.2022, nr.10/28.01.2022, nr.11/31.01.2022 şi nr.14/02.02.2022, după caz, pe perioadele de aplicare ale acestora, pentru UAT-urile care nu sunt nominalizate în Anexa nr.2 la prezenta Hotărâre.

Hotărârea CJSU Caraș-Severin nr. 15/04.02.2022, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 pot fi consultate pe site-ul instituției, la secțiunea Activități, Situații de urgență, sau accesând link-ul https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.

Ședința ordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență-02.02.2022

Ședință ordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU) a avut loc astăzi, 02 februarie 2022, la sediul Palatului administrativ, care a cuprins mai multe proiecte pe ordinea de zi.

 Unul dintre acestea a vizat prezentarea raportului de evaluare a activității desfășurate în anul 2021 de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin.

Astfel, în anul 2021, activitatea CJSU s-a concentrat pe gestionarea pandemiei de Covid-19, campania de vaccinare împotriva Covid-19, în județ fiind funcționale 20 de centre de vaccinare dintre care 16 la sfârșitul anului. În plus, au fost organizate campanii mobile de vaccinare în mediul rural pentru a facilita accesul populației la vaccinare.

În același timp, activitatea CJSU a cuprins activitățile specifice precum cele de evaluare a situațiilor de urgență produse în unitățile administrativ-teritoriale și stabilirea de măsuri și acțiuni pentru gestionarea acestora. De asemenea, au fost întocmite și transmise către primării mesaje de avertizare/atenționare hidrometeorologică, cât și a unor măsuri ce trebuiau întreprinse la nivel local, a fost monitorizată în permanență evoluția fenomenelor care s-au manifestat, au fost efectuate exerciții de cooperare cu forțe și mijloace în teren, antrenamente pentru alarmarea populației, au fost constituite, prin ordin al prefectului, comisii mixte de validare pagube, au fost organizate și desfășurate ședințe ordinare și extraordinare.

În anul 2021, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin s-a întrunit în 106 ședințe dintre care două cu caracter ordinar și au fost emise 151 de hotărâri, majoritatea hotărârilor, 134, au fost adoptate în contextul epidemiologic actual generat de pandemia de Covid-19.

În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, nu au fost înregistrate evenimente deosebite, chiar dacă pentru județul nostru, în anul 2021, au fost emise 432 de notificări hidrometeorologice. În urma fenomenelor hidrometeorologice, la nivelul județului, în anul 2021 au fost produse pagube în valoare de aproximativ 13.401,6 mii lei, fiind raportate pagube în 23 de UAT-uri.

Un alt proiect pe ordinea de zi a cuprins Planul anual de activități al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin pe anul 2022, care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 12/02.02.2022.

De asemenea, în cadrul ședinței, a fost adoptată Hotărârea nr. 14/02.02.2022 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 02.02.2022 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT-urilor Berzovia, Vermeș, Carașova, Copăcele, Pojejena, Băile Herculane, Bolvașnița, Lăpușnicel, Rusca Montană, Oravița, Cornereva și Răcășdia din județul Caraș-Severin, conform prevederilor HGR nr. 34/2022.

În localitățile de mai jos se aplică măsurile prevăzute în cazul incidenței cumulate la 14 zile mai mare de 3/1000 locuitori conform HG nr. 34/2022:

UAT Rata incidenței cumulate la 14 zile
BERZOVIA 9,78
VERMEȘ 6,78
CARAȘOVA 6,73
COPĂCELE 4,9
POJEJENA 4,82
BĂILE HERCULANE 3,91
BOLVAȘNIȚA 3,78
LĂPUȘNICEL 3,59
RUSCA MONTANĂ 3,29
ORAVIȚA 3,09

În localitățile de mai jos se aplică măsurile prevăzute în cazul incidenței cumulate la 14 zile mai mare de 1/1000 locuitori conform HG nr. 34/2022:

UAT Rata incidenței cumulate la 14 zile
CORNEREVA 1,43
RĂCĂȘDIA 1,43

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul localităților Berzovia, Vermeș, Carașova, Copăcele, Pojejena, Băile Herculane, Bolvașnița, Lăpușnicel, Rusca Montană, Oravița, Cornereva și Răcășdia se aplică pentru o perioadă de 14 zile (03.02-16.02.2022), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a județului Caraş-Severin. Măsurile se regăsesc în Anexa la hotărâre.

La nivelul județului Caraș-Severin se menține obligativitatea purtării măştii de protecţie doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise. Sunt considerate neconforme măştile care sunt confecţionate din material textil şi/sau plastic.

La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv 03.02.2022, îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite în: Anexa nr. 2 la HCJSU Caraș-Severin nr. 7/21.01.2022 pentru UAT Cornereva, Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr. 8/24.01.2022 pentru UAT-urile Băile Herculane și Oravița, Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr. 9/26.01.2022 pentru UAT-urile Pojejena, Bolvașnița și Rusca Montană, Anexa la HCJSU nr.10/28.01.2022 pentru UAT Lăpușnicel și Anexa la HCJSU nr.11/31.01.2022 pentru UAT-urile Vermeș și Copăcele.

De asemenea, la data de 03.02.2022, rămân valabile măsurile stabilite în: Anexa nr. 2 la HCJSU Caraș-Severin nr. 7/ 21.01.2022, Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 8/24.01.2022, Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 9/26.01.2022, Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 10/28.01.2022, precum și măsurile stabilite în Anexa la HCJSU Caraș-Severin nr. 11/31.01.2022, pe perioadele de aplicare ale acestora, pentru localitățile care nu sunt menţionate la art.1 din prezenta hotărâre.

Hotărârea CJSU Caraș-Severin nr. 14/02.02.2022 intră în vigoare în data de 03.02.2022 și poate fi consultată pe site-ul instituţiei, accesând link-ul https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.