Colegiul Prefectural – 09.12.2021

Instituția Prefectului-Județul Caraș-Severin a organizat astăzi, 09 decembrie 2021, în sistem online, ședința Colegiului Prefectural cu următoarea tematică:

  1. Informare privind activitatea Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în perioada 01.01.- 30.11.2021, prezentată de Comisar şef de poliţie, Ionel Andronache, şeful Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin.
  2. Raport privind activitățile întreprinse și rezultatele obținute pentru creșterea nivelului de siguranță a cetățeanului în județul Caraș-Severin, prezentat de Locotenent – colonel Gabriel Tănase, Şef Serviciu Ordine și Siguranță Publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean

„Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin.

  1. Raport privind regenerarea pădurilor din fondul forestier administrat de Regia Națională a Pădurilor Romsilva prin Direcția Silvică Caraș-Severin, prezentat de Ion Tabugan, directorul Direcției Silvice a județului Caraș-Severin.
  2. Analiza evoluției indicatorilor privind siguranța rutieră în județul Caraș-Severin, acțiunile organizate în comun cu alte instituții cu atribuții pe linia siguranței rutiere și rezultatele obținute, influența elementelor de infrastructură rutieră în siguranța rutieră, prezentată de Comisar-şef de poliţie Ciprian Ioan Terciu, î. adj. al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin.

În cadrul ședinței, prefectul Cristian Gâfu le-a adresat mulțumiri conducătorilor și întregului personal din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne pentru activitatea depusă în slujba cetățenilor și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.

De asemenea, prefectul a solicitat o situație amplă pe mai multe subiecte din partea Direcției Silvice a județului Caraș-Severin, care să fie prezentată în termen de 10 zile lucrătoare.