Colegiul Prefectural – 21.10.2021

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat în data de 21 octombrie 2021 şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, la sediul Palatului administrativ, în cadrul căreia au fost abordate următoarele puncte aflate pe ordinea de zi:

  1. Prezentarea şi adoptarea „Planului operativ de acţiune pentru iarna 2021-2022 pe reţeaua de drumuri naţionale din judeţul Caraş-Severin care sunt administrate de către Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara prin Secţia „Drumuri Naţionale” Caransebeş. Materialul a fost prezentat de Ioan Boba, Şef Secţie „Drumuri Naţionale” Caransebeş, care a precizat că la momentul actual stocul de sare a fost suplimentat la o cantitate de peste 4.000 de tone.
  2. Raport privind activitatea Casei Județene de Pensii Caraș-Severin în domeniul pensiilor și legilor speciale, precum și prezentarea de planuri sau programe de acțiuni și măsuri pentru îmbunătățirea activității la nivelul instituției în cursul anului 2021. Materialul a fost prezentat de Dorin Brăilă, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin, care a subliniat principalele modificări legislative. Una dintre modificări se referă la recalcularea pensiilor, fapt pentru care au fost angajate prin concurs 14 persoane, pe perioadă determinată: 17 septembrie 2021 – 31 decembrie 2022, în vederea realizării procedurii de evaluare a pensiilor. La data de 30.09.2021, numărul total al pensionarilor/beneficiarilor (PAS + ţărani + legi speciale) a fost de 74.844.

O altă modificare legislativă vizează persoanele care nu au calitatea de pensionari şi care, până la data de 01 septembrie 2023, pot încheia un contract de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani – cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare – anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau  într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă.

Totodată, altă modificare legislativă vizează persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă din industria de armament şi care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani realizat în aceste activităţi.

            Prin O.U.G. nr. 94 din 30.08.2021 s-a considerat că avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, îşi prelungesc valabilitatea până la data de 1 septembrie 2023, dată până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de muncă.

  1. Informare privind stadiul măsurilor întreprinse în vederea autorizării obiectivelor din subordinea consiliilor locale (unități de învățământ, cămine culturale, alimentări cu apă ale localităților, alte obiective, etc.). Materialul a fost prezentat de Simona Dumitrache din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin. În acest context, prefectul Cristian Gâfu a solicitat o informare până săptămâna viitoare privind demersurile realizate de autorităţile locale pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru casele de cultură care nu deţin autorizaţie.
  2. Informare privind stadiul executării lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor la nivelul judeţului Caraş-Severin. Materialul a fost prezentat de Vilhelm Szabo, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin.