Colegiul Prefectural Caraş-Severin-22.07.2021

 Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat astăzi, 22 iulie 2021, la sediul Palatului Administrativ, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, care a avut următoarea tematică:

  1. Informare privind infracționalitatea sesizată în domeniul violenței în familie, în semestrul I al anului 2021, care a fost prezentată de Comisar-şef de poliţie Ciprian Ioan Terciu, Împuternicit  şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin.
  1. Informare privind activitatea desfășurată de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin, în perioada 01.01.2021-30.06.2021, prezentată de Elena Solomonesc, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin.
  1. Raport privind activitatea desfășurată de către Oficiul Județean de Zootehnie Caraș-Severin în perioada 01.01-30.06.2021, prezentată de Nicu Bold, consilier coordonator al Oficiului Judeţean de Zootehnie Caraş-Severin.

Referitor la primul punct de pe ordinea de zi se constată o creştere a infracţiunilor în domeniul violenței în familie, în primele 6 luni ale anului 2021, înregistrându-se 267 de fapte penale faţă de 219 câte au fost în perioada similară a anului 2020.

Cele mai multe infracţiuni s-au produs în mediul urban, constatându-se o creștere a infracțiunilor sesizate cu 16 fapte faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020 (de la 152 la 168), dar şi în mediul rural se înregistrează o creștere a infracțiunilor sesizate cu 32 fapte (de la 67 la 99 fapte).

După natura faptelor, cele mai multe infracţiuni constatate au fost: lovirea sau alte violenţe (comparativ cu anul 2021 se înregistrează o creştere de la 122 la 135), rele tratamente aplicate minorului (creştere de la 1 în anul 2020 la 7 în anul 2021); amenințarea (creștere de la 19 în anul 2020 la 35 în anul 2021); nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului (creștere de la 2 în anul 2020 la 15 în anul 2021). Ponderea infracțiunilor sesizate o dețin cele de „loviri sau alte violențe”  135 din 267 de fapte, urmate de  „abandon de familie” 60 de fapte și amenințare  – 35 de fapte.

În ceea ce priveşte categoria subiecților infracțiunilor de violență în familie, în primele 6 luni ale anului 2021 din totalul celor 272 de autori de infracțiuni, 231 sunt de sex masculin și 39 sunt de sex feminin.

Conform datelor statistice, un număr de 36 dintre autori se aflau sub influența băuturilor alcoolice în momentul comiterii faptei.

Au fost înregistrate 2 cazuri în care autorii infracțiunilor de violență în familie au provenit din rândul minorilor, ambii de sex masculin.

Din totalul de 271 victime ale infracțiunilor de violență în familie, 80 sunt de sex masculin, dintre aceștia 52 sunt minori, iar 191 sunt de sex feminin, dintre care 46 sunt minori.

Referitor la calitatea victimei în raport cu agresorul, s-a constatat că în 90 de cazuri aceasta îi este soț/soție sau fost soț/soție, în 62 cazuri este actual sau fost partener, în 20 cazuri îi este părinte/tutore legal, în 86 de cazuri îi este fiu/fiică și 13 cazuri au fost alte relații de familie.

În primul semestru al anului 2021 la nivelul I.P.J. Caraș-Severin au fost un număr de 222 intervenţii la cazuri de violenţă domestică, dintre care 123 în mediul urban şi 99 în mediul rural.

Pe parcursul primului semestru al anului 2021, la nivelul județului Caraș – Severin au fost emise 92 ordine de protecție, în creștere cu 21 față de 71 în perioada similară a anului 2020.

Au fost emise un număr de 80 de ordine de protecție provizorii, față de 69 în primele 6 luni ale anului 2020.

În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin (AJPIS), în primele 6 luni ale anului 2021 majoritatea prestaţiilor de asistenţă socială acordate au fost:

  • alocaţii de stat pentru copii:

– nr. mediu copii în plată / luna: 39.620;

– sume totale plătite în perioada de referinţă: 57.655.362 lei;

  • alocaţia de întreţinere pentru copiii daţi în plasament familial:

–   nr. mediu beneficiari / lună: 702;

– sume totale plătite în perioada de referinţă: 2.940.600 lei;

  • plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap:

26.813 beneficiari/lună;

valoare totală de 35.975.444 lei

  • alocaţia pentru susţinerea familiei:

– nr. mediu familii în plată / lună: 1532;

– sume totale plătite în perioada de referinţă: 1.667.979 lei;

  • indemnizaţie lunară / stimulent de  inserţie  pentru creşterea copilului  – conform OUG nr. 111/2010:

– nr. mediu beneficiari/lună: 1.735 ;

– sume totale plătite în perioada de referinţă: 19.622.551  lei;

Indicatorii pentru stimulentul de inserţie se prezintă astfel:

– nr. mediu beneficiari  / lună: 668 ;

– sume totale plătite în perioada de referinţă: 2.646.064 lei;

  • asigurarea venitului minim garantat prin acordarea ajutorului social lunar – în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi  completată

– nr. mediu beneficiari  / lună: 1981;

– sume totale plătite în perioada de referinţă: 2.783.559 lei ;

  • În baza OUG 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-CoV-2, cu modificările si completările ulterioare, AJPIS CS a efectuat plăți în sumă de 6.388.677 lei, pentru 448 de beneficiari.

De asemenea, pe linia inspecţiei sociale, inspectorii din cadrul AJPIS CS au efectuat o serie de controale tematice la unităţile administrativ-teritoriale, dar şi la centrele rezidenţiale care asigură servicii sociale.

Prefectul Cristian Gâfu a sesizat că, în urma controalelor inopinate efectuate de inspectorii din cadrul AJPIS, au fost constatate numeroase deficienţe la unele centre rezidenţiale din judeţ, în urma cărora au fost dispuse măsuri.

În acest context, prefectul a solicitat o situaţie detaliată privind deficienţele constatate şi intensificarea acţiunilor de control.