Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice şi Comisia de Dialog Social

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat, în data de 26 mai 2021, la sediul Palatului Administrativ, şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, având pe ordinea de zi două puncte:

  1. Informare privind modul de repartizare şi de acordare a biletelor de tratament în anul 2021, pentru pensionari şi celelalte categorii de beneficiari din Judeţul Caraş-Severin, prin intermediul Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin, prezentată de Dorin Brăilă, director executiv al instituţiei amintite.
  2. Verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea produselor specifice sărbătorilor pascale, situaţie prezentată de Lavinia Griza, comisar în cadrul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin.

De remarcat este faptul că, în anul 2019 au fost repartizate 1.780 de bilete de tratament balnear pentru pensionari, iar în anul 2021, numai în primul trimestru, au fost acordate 1.245 de bilete de tratament balnear pensionarilor din judeţul Caraş-Severin, fapt ce denotă atât sprijinul Guvernului României pentru industria HoReCa după un an de pandemie, cât şi suportul pe care  actualul Guvern îl manifestă pentru persoanele vârstnice.

Referitor la acţiunile de control desfăşurate de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin privind modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea şi modul de etichetare, prezentare, publicitate şi comercializare a produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale, prefectul judeţului Caraş-Severin, Cristian Gâfu, a semnalat că la 15 dintre cei 17 operatori economici verificaţi au fost constatate abateri, la 3 operatori economici au fost aplicate avertismente iar 12 operatori economici au fost sancţionaţi cu amendă. În acest sens, prefectul a solicitat sporirea acţiunilor de control, în special, în perioada estivală la operatorii economici care comercializează produse alimentare, pentru prevenirea punerii pe piaţă a unor produse neconforme, care să pericliteze sănătatea publică.

De asemenea, în  data de 26 mai 2021, a avut loc şi şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, în cadrul căreia au fost abordate două puncte principale:

  1. Spitalele din Caraș-Severin în anul 2021 – grad de încadrare cu personal de specialitate (medici și asistenți medicali), programe de dotare cu aparatura medicală, contracte încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin, situaţie prezentată de Mirela Zeman, director general al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin.
  2. Informare privind conformarea voluntară la plata obligațiilor fiscale și măsurile de executare silită întreprinse în vederea recuperării arieratelor bugetare, prezentată de Doru Cozma, şef Administrația Județeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin.