Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat, în data de 28 iulie 2021, la sediul Palatului Administrativ, şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, având următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind beneficiarii de venit minim garantat din rândul persoanelor vârstnice, în cursul anului 2020 și în primul semestru al anului 2021, care a fost prezentată de Elena Solomonesc, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin.
  2. Informare privind măsurile luate pentru respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului în perioada ianuarie – iunie 2021, cuprinzând două materiale, unul prezentat de Mirela Ianoşi din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin şi un material prezentat de Elena Furdi, reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Judeţean Caraş-Severin.
  3. Informare privind rezultatele obținute în urma activității de inspecție fiscală la contribuabilii persoane fizice, în semestrul I 2021, prezentată de Doru Cozma, şef administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-Severin.