Organizare

Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin este disponibil aici
      Regulamentul intern al Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin este disponibil aici
      Organigrama instituției poate fi vizualizată aici.

 

Carieră

Anunţ: Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu al Serviciului Verificarea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor Normative și Contenciosul Administrativ și consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Resurse Umane al Serviciului Financiar Contabil din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin – este disponibil aici.

Listele privind rezultatul selectiei de dosare

Rezultatul probei scrise pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu al Serviciului Verificarea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor Normative și Contenciosul Administrativ poate fi vizualizat aici.

Rezultatul probei scrise pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Resurse Umane al Serviciului Financiar Contabil poate fi vizualizat aici.

Rezultatul probei interviu pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Resurse Umane al Serviciului Financiar Contabil poate fi vizualizat aici.

Rezultatul probei interviu pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu al Serviciului Verificarea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor Normative și Contenciosul Administrativ poate fi vizualizat aici.

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu al Serviciului Verificarea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor Normative și Contenciosul Administrativ poate fi vizualizat aici.

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Resurse Umane al Serviciului Financiar Contabil poate fi vizualizat aici.


Anunţ privind organizarea concursului de promovare în grad profesional pentru semestrul II 2018 a funcţionarilor publici din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin – este disponibil aici.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional pentru semestrul II 2018 a funcţionarilor publici din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin este disponibil aici.

Rezultatul probei scrise a concursului de promovare în grad profesional pentru semestrul II 2018 a funcţionarilor publici din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin este disponibil aici.

Rezultatul probei interviu a concursului de promovare în grad profesional pentru semestrul II 2018 a funcţionarilor publici din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin este disponibil aici.

Rezultatul final al concursului de promovare în grad profesional pentru semestrul II 2018 a funcţionarilor publici din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin este disponibil aici.