Şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat în data de 30 iunie 2021 la sediul Palatului Administrativ, şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, care a cuprins două puncte pe ordinea de zi:

  1. Informare privind monitorizarea calităţii apei potabile în mediul public, distribuite prin sistem centralizat şi prin instalaţii individuale de folosinţă publică, prezentată de Dănilă Miloş, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin.
  2. Informare privind investiţiile din judeţul Caraş-Severin pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, prezentată de Leonard Braun din cadrul S.C. AQUACARAŞ S.A Caraş-Severin.

În ceea ce priveşte primul punct de pe ordinea de zi, Dănilă Miloş a menţionat că Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin a vizat, în perioada 04.01.2021-31.05.2021, programul de monitorizare operaţională pentru 40 de alimentări cu apă potabilă şi a întocmit 41 programe de monitorizare de audit. În cursul anului 2021 (04.01.2021-31.05.2021), Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică a analizat:

– 111 probe de apă din sistemele centralizate din mediul rural;

– 22 probe de apă de la izvoare, foraje şi fântâni publice din mediul rural.

Dintre acestea, majoritatea probelor sunt necorespunzătoare, prefectul judeţului solicitând explicaţii şi aplicarea de măsuri de remediere, acolo unde este cazul.

Dănilă Miloş a precizat că apa din sursele de apă analizate este potabilă, numai probele prelevate au rezultat ca fiind necorespunzătoare din punct de vedere microbiologic sau chimic, fără a fi afectată potabilitatea apei.

Referitor la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, Leonard Braun din cadrul S.C. AQUACARAŞ S.A a prezentat stadiul investiţiilor în cadrul proiectului ,,Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin”, Axa Prioritară/OS: 3.2 POIM, precum şi stadiul investiţiilor în cadrul proiectului ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020”. Prefectul Cristian Gâfu a sesizat neconcordanţe privind termenele de finalizare prezentate dar şi nereguli în teren, sens în care a convocat reprezentanţii S.C. AQUACARAŞ S.A la o întâlnire de lucru în cursul săptămânii următoare.