Întâlnire online a Grupului de Lucru de suport în cadrul proiectului „AIM 5-Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5″

Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin a organizat în data de 23 aprilie 2021, o întâlnire on-line cu studenții străini din cadrul Centrului Universitar UBB Reșița în cadrul proiectuluiAIM 5-Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”, finanțat din Programul Fondul pentru Azil și Migrație 20.02, proiect al cărui coordonator la nivel de județ este Cristian Gâfu, Prefectul Județului Caraș-Severin.

Solicitantul proiectului este Asociația Ecumenică A Bisericilor din România – AIDRom, iar partenerii în proiect sunt: Asociația Filantropia Oradea, Instituția Prefectului – Județul Timiș, Instituția Prefectului – Județul Caras-Severin și Instituția Prefectului – Județul Bihor.

Scopul întâlnirii a fost acela de a identifica nevoile grupului țintă, format din studenții străini din cadrul Centrului Universitar UBB Reșița.

Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a beneficiarilor de protecție internațională și a resortisanților țărilor terțe, în societatea românească, în Regiunea 5, printr-o abordare integrată și complexă – prin furnizarea informaţiilor şi serviciilor de care aceştia au nevoie într-o singură locație și prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților și comunității locale în sprijinirea migranților în procesul de integrare.

Tematica dezbătută în cadrul întâlnirii mai sus menționate a vizat prezentarea activităților specifice proiectului AIM 5-Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”, activități prezentate de doamna Oana Taloș, Managerul local al Centrului Regional de Integrare a Migranților Timișoara, precum și identificarea nevoilor grupului țină și prezentarea ofertei Centrului Regional de Integrare a Migranților Timișoara în ceea ce privește sprijinul acordat migranților.