Întâlnire online a Grupului de Lucru de suport în cadrul proiectului „AIM 5-Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5″

Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin a organizat în data de 10 martie 2021, o întâlnire online a Grupului de Lucru de suport în cadrul proiectului „AIM 5-Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5″, finanțat din programul Fondul pentru Azil și Migrație 20.02, proiect al cărui coordonator la nivel de județ este Cristian Gâfu, prefectul Județului Caraș-Severin. Cu această ocazie, Cristian Gâfu a solicitat instituțiilor membre în cadrul Grupului de lucru de suport implicarea activă în cadrul activităților specifice ale proiectului.

Solicitantul proiectului este Asociația Ecumenică A Bisericilor din România – AIDROM , iar partenerii în proiect sunt: Asociația Filantropia Oradea, Instituția

Prefectului – Județul Timiș, Instituția Prefectului – Județul Caras-Severin și Instituția

Prefectului – Județul Bihor.

Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a

beneficiarilor de protecție internațională și a resortisanților țărilor terțe, în societatea

românească, în Regiunea 5, printr-o abordare integrată și complexă – prin furnizarea

informaţiilor şi serviciilor de care aceştia au nevoie într-o singură locație și prin

consolidarea colaborării și implicării active a autorităților și comunității locale în

sprijinirea migranților în procesul de integrare.

Grupul țintă principal al proiectului este reprezentat de beneficiarii de protecție internațională (BP) și de resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung /în baza

pașaportului, până la primirea permisului de ședere), care necesită sprijin în vederea

integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

Tematica dezbătută în cadrul întâlnirii mai sus menționate a vizat prezentarea

activităților specifice proiectului „AIM 5-Acțiuni de integrare a migranților în

Regiunea 5″, activități prezentate de Oana Taloș, Managerul local al Centrului

Regional de Integrare a Migranților Timișoara.