Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020) – măsuri de mediu şi climă

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală-Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), este responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020, prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul.

Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar de suprafață agricolă, pentru compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate în România sunt: Măsura 10-Agro-mediu și climă; Măsura 11 – Agricultura ecologică și Măsura 13-Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu și climă în perioada de tranziție către perioada de programare 2023-2027, precum și în urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2021, MADR urmărește intensificarea acțiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu și climă ale PNDR.

Vă aducem la cunoștință faptul că au fost elaborate și actualizate documentele informative și de ghidare aplicabile în anul 2021, care sunt utile în accesarea și implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri, iar materialele informative  aferente anului 2021, publicate pe site-ul MADR se regasesc pe link-ul:

https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html