Programul pentru școli al României 2017-2023

Prefectul județului Caraș-Severin, Cristian Gâfu, coordonatorul Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare, a solicitat efectuarea de controale de către instituțiile cu atribuții de control, la nivelul unităților de învățământ din județul Caraș-Severin, în vederea asigurării distribuției și depozitării în condiții de igienă și siguranță a produselor (lapte UHT, produse de panificație și mere) aferente Programului pentru școli al României 2017-2023.

În acest context, în luna septembrie 2021 au fost realizate 10 controale pe linie sanitară în cadrul unităților de învățământ, nefiind constatate deficiențe și nefiind aplicate sancțiuni.

Beneficiarii programului sunt elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat precum și preșcolarii din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore.

 Distribuția produselor din cadrul programului se derulează normal și se realizează lotizat în urma semnării contractelor subsecvente pentru anul școlar 2021-2022.