Programul pentru școli al României 2017-2023-controale efectuate în luna octombrie

Prefectul județului Caraș-Severin, Cristian Gâfu, în calitate de coordonator al Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.640/2017, cu modificările și completările ulterioare, a solicitat efectuarea de controale de către instituțiile cu atribuții de control, la nivelul unităților de învățământ din județul Caraș-Severin, în vederea asigurării distribuției și depozitării în condiții de igienă și siguranță a produselor (lapte UHT, produse de panificație și mere) aferente Programului pentru școli al României 2017-2023.

În luna octombrie 2021 au fost realizate 6 controale dintre care: 4 pe linie sanitară în cadrul unităților de învățământ, nefiind constatate deficiențe pe linie sanitară, și 2 pe linie sanitar-veterinară în cazul producătorilor/furnizorilor, nefiind aplicate sancțiuni.

Grupurile de lucru constituite la nivelul Consiliului Județean Caraș-Severin și a primăriilor Reșița și Oțelu Roșu au verificat centralizarea lunară și anexa 4 – Evidența unică a numărului de porții, consumate de preșcolarii și elevii prezenți la cursuri, conform catalogului de la unitățile de învățământ, pentru luna septembrie 2021.

De asemenea, au fost verificate documentele justificative depuse de furnizori, care stau la baza efectuării plăților conform legislației în vigoare, privind derularea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023.