Programul pentru școli al României 2017-2023 – luna iunie 2021

Prefectul județului Caraș-Severin, Cristian Gâfu, coordonatorul Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 640/2017,  a solicitat efectuarea de controale de către instituțiile cu atribuții de control, la nivelul unităților de învățământ din județul Caraș-Severin, în vederea asigurării distribuției și depozitării în condiții de igienă și siguranță a produselor (lapte UHT, corn/biscuiți și mere) aferente Programului pentru școli al României 2017-2023.

În acest context, în luna iunie 2021 au fost realizate 5 controale pe linie sanitară în cadrul unităților de învățământ, nefiind constatate deficiențe și nefiind aplicate sancțiuni.

Grupul de lucru din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin a realizat centralizarea lunară și verificarea anexei 4 – Evidența unică a numărului de porții de fructe (măr), lapte UHT și produsele de panificație, consumate de preșcolarii și elevii prezenți la cursuri conform catalogului, de la unitățile de învățământ din județul Caraș-Severin, pentru luna mai 2021, și, de asemenea, a verificat documentele justificative depuse de furnizori. În luna iunie 2021 s-au derulat măsurile educative care însoțesc distribuția fructelor și a laptelui pentru anul școlar 2020-2021, fiind organizate zile tematice dedicate consumului de fructe și de produse lactate în școli, precum și sesiuni de degustare la un număr de 10 instituții școlare, totalizând 429 de preșcolari și elevi.

Primăria Municipiului Reșița a continuat derularea contractelor privind distribuția produselor în unitățile de învățământ conform scenariului 1. Conform HG nr. 52/2021 au fost distribuite produse de către unitățile de învățământ din municipiul Reșița și elevilor prezenți la cursuri (în lunile anterioare) în sistem online (cel puțin oră pe zi). Au fost derulate măsurile educative, fără solicitare de ajutor financiar FEGA, în cadrul unităților de învățământ din municipiul Reșița.