Şedinţa Colegiului Prefectural-20.05.2021

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat astăzi, 20 mai 2021, la sediul Palatului Administrativ, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, în sistem de videoconferință, cu următoarea tematică:

  1. Raport privind rezultatul acțiunilor comune cu instituțiile abilitate privind

respectarea regimului silvic în județul Caraș-Severin, prezentat de ing. Gheorghe Săvianu, Şeful Gărzii Forestiere Caraş-Severin.

  1. Informare privind rolul, beneficiile și obligațiile autorităților și instituțiilor

publice în implementarea lucrărilor de înregistrare sistematică, prezentat de Rusalin Mureșan, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară  Caraș-Severin.

  1. Informare privind activitățile desfășurate în domeniul securității și sănătății în muncă pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, prezentat de Cosmin Toth, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin.

În cadrul ședinței, Prefectul județului Caraș-Severin, Cristian Gâfu, a semnalat o serie de probleme referitoare la existenţa unor contracte de închiriere de terenuri degradate, la modalitatea de scoatere din circuitul civil a unor suprafeţe de teren forestiere şi la punerea în posesie a terenurilor cu destinaţie forestieră din titlurile de proprietate, solicitând situaţii mai multor instituţii cu atribuţii în domeniu.