Şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Caraş-Severin

Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin a organizat astăzi ședința lunară a Colegiului Prefectural.

La primul punct al ordinii de zi, a fost analizat stadiul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică în anul 2024 în județul Caraș-Severin. De la începutul derulării programului național de cadastru și carte funciară, respectiv anul 2015, și până în prezent, au fost deschise un număr total de 127.711 cărți funciare, care însumează o suprafață totală de 1085116,39 ha, ceea ce reprezintă un procent de 12,72 din teritoriul județului nostru. În acest moment lucrările de cadastru sistematic sunt în plină desfășurare, realizându-se atât cu finanțare din fonduri europene cât și din fondurile proprii ale ANCPI. Prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” pe teritoriul județului Caraș-Severin au fost contractate teritoriile a 21 de unități administrativ-teritoriale dintre care două sunt deja finalizate.

Având în vedere importanţa realizării lucrărilor de cadastrare, prefectul judeţului Caraş-Severin, Ioan Dragomir, a considerat ca oportună o intervenţie la primăriile din judeţ, pentru ca reprezentanţii acestora să fie mai implicaţi în această activitate şi, de asemenea, să fie mai bine popularizate procedurile după care se efectuează cadastrarea..

Cel de-al doilea punct al şedinţei s-a referit la prezentarea actelor normative care reglementează regimul de protecție privind patrimoniul cultural național, în special întocmirea Planului urbanistic general, întrucît la nivelul multor localități din județul Caraș-Severin, se află în lucru documentația pentru elaborarea acestuia. Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, PUG-ul trebuie să cuprindă studii de fundamentare istorico-ştiinţifice pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate de patrimoniu construit şi a siturilor arheologice protejate prin lege, precum şi reglementările generale de amenajare a teritoriului acestora, conform normelor legale în vigoare. Aceste studii se întocmesc de arhitecţi şi arheologi atestaţi de către Ministerul Culturii. Registrul specialiştilor şi experţilor pe monumente istorice precum şi cel al arheologilor se poate consulta pe pagina de internet www.cimec.ro.

La punctul al treilea al ordinii de zi au fost prezentate rezultatele controalelor efectuate în domeniul siguranței alimentelor în unitățile de procesare, depozitare și comercializare a produselor alimentare. Astfel, în perioada 01 ianuarie – 31 mai 2024, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin, Birou Control Oficial Siguranta Alimentelor, a efectuat

un număr de 1964 controale (unități de procesare carne, abatoare pasăre, abatoare carne roșie, carmangerii, măcelării, centre prelucrare şi colectare lapte, unități procesare pește, depozite produse de origine animală și non-animală, supermarket, magazine alimentare, restaurante, brutării, cofetării, patiserii). Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor au fost: depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreţinerea în condiţii corespunzătoare de igienă a spaţiilor de lucru, neprezentarea documentelor care să ateste efectuarea acţiunii dezinfecţie-dezinsecţie-deratizare, manipulare necorespunzatoare a produselor alimentare, etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreținerea utilajelor și ustensilelor de lucru. Ca urmare a deficienţelor constatate au fost aplicate un număr de 22 avertismente şi 43 amenzi în valoare de 177.200 lei.

În încheierea şedinţei, prefectul judeţului a mulţumit tuturor instituţiilor şi structurilor cu atribuţii în organizarea alegerilor din data de 9 iunie, dar şi celor care în această perioadă fac parte din comisiile de evaluare a pagubelor produse de fenomenele meteorologice, pentru implicare, sprijin şi promptitudine.