Şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin din 20.08.2020

Astăzi, 20 august 2020, ora 11,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de la etajul I, s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

  1. Raport privind activitatea desfăşurată de către Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Caraş – Severin în perioada 01.01.- 31.07.2020.

1.1. Prezentarea și aprobarea „Programului de măsuri stabilite în vederea îmbunătăţirii activităţii Direcției pentru Agricultură Județene Caraș-Severin în perioada 01.09.2020-31.12.2020”.

  1. Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Județean de Metrologie Legală Caraș-Severin în primele 6 luni ale anului 2020.
  2. Stadiul măsurilor întreprinse de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin în vederea autorizării obiectivelor din subordinea consiliilor locale (unități de învățământ, cămine culturale, alimentări cu apă ale localităților, alte obiective, etc.).
  3. Informare privind pregătirea unităților de învățământ preuniversitar în vederea deschiderii în condiții optime a anului școlar 2020-2021.
  4. Diverse.

 

Prefectul  Cristian Gâfu a ţinut să felicite întreg personalul ISU Semenic pentru acţiunile desfăşurate în acest an, atât pe probleme legate  de pandemia  de COVID-19, cât şi pentru activităţile din celelalte situaţii gestionate de  către acest serviciu.

 

Prefectul a subliniat  importanţa asigurării condiţiilor de igienă în toate şcolile  şi grădiniţele din judeţ,  înainte de începerea activităţii. Cristian Gâfu a anunţat  că vor fi controlate toate unităţile  de  învăţământ şi  că, acolo  unde nu se respectă condiţiile de igienă, respectiv nu exista  apă potabilă sau toalete, se vor aplica  amenzi  şi începerea activităţii specifice nu  va fi  autorizată. Pentru  unităţile care se confruntă cu aceste probleme, Cristian Gâfu a sugerat soluţia  instalării unor toalete ecologice şi  a unor bazine mobile cu apă potabilă.  Prefectul a atenţionat  UAT-urile  din judeţ, că verificările vor fi  făcute la faţa locului şi că nu se  va  baza doar pe informări primite din  partea primăriilor. De asemenea, prefectul a  precizat  că în problema asigurării condiţiilor de igienă în şcoli  şi grădiniţe toleranţa va fi zero şi că se va verifica inclusiv  funcţionalitatea  toaletelor şi a sistemelor de alimentare cu apă potabilă, precum şi accesul copiilor la aceste facilităţi, deoarece  în prima parte a anului  s-au  primit sesizări de la cetăţeni despre faptul că există şcoli în judeţul nostru unde s-au inaugurat cu mare fast grupuri sanitare noi, dar elevii nu au acces la  ele sau acestea sunt nefuncţionale.

 

În  încheierea şedinţei, Cristian  Gâfu a ţinut  să-l  felicite pe Ion Doran, şeful Serviciului Dezvoltare Economică şi  Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 65 de ani şi să-i  mulţumească, în  prag de pensionare,  pentru munca depusă de-a lungul anilor  în cadrul  Instituţiei Prefectului –  Judeţul Caraş-Severin.