Şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat în data de 30 iunie 2021, la sediul Palatului Administrativ, şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, în cadrul căreia au fost abordate două puncte:

  1. Informare privind gestionarea biletelor de tratament şi de odihnă destinate pensionarilor – pe anul 2020 şi modul de derulare în anul 2021, prezentată de Manuela Maliţa, director executiv adjunct al Casei Județene de Pensii Caraș-Severin.
  2. Informare privind proiectele implementate de către Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în cadrul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin, prezentată de Mihaela Iovanovici, director executiv al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin.

Referitor la primul punct de pe ordinea de zi, Manuela Maliţa a amintit că în anul 2020 au fost repartizate pentru județul Caraș-Severin un număr de 1.074 bilete de tratament pentru 18 serii,  fiind vândute un număr de 690 bilete de tratament, din cele 2.001 cereri înregistrate.

Din cauza pandemiei, seriile nr. 3 – 9 din perioada 20.03.2020 – 10.07.2020, precum și seria nr. 18 din luna decembrie 2020,  au fost anulate.

În anul 2021, au fost repartizate un număr de 1.245 de locuri de tratament balnear aferente judeţului Caraş-Severin, pentru următoarele categorii:

1) pentru tratarea bolilor cardio-vasculare – 552, în staţiunile: Buziaş (492) și Covasna (56), Vatra Dornei (4);

2) pentru tratarea bolilor digestive – 87, în staţiunile Olăneşti (27), Sângeorz (8), Căciulata (40), Călimănești (12);

3) pentru tratarea bolilor nevroză astenică – 56, în staţiunea Moneasa;

4) pentru tratarea bolilor respiratorii – 2, în stațiunea Govora;

5) pentru tratarea bolilor reumatismale – 548, în staţiunile: 1 Mai (25), Bala (48), Geoagiu (86), Calacea (2), Eforie Nord (10), Felix (133), Herculane (184), Mangalia (10), Ocna Șugatag (12), Amara (12), Neptun (10), Saturn (16).

Sunt 17 serii: seria I a început la data de 23.03.2021, iar ultima serie începe la data de 02 decembrie 2021. Durata sejurului (a seriei) unui bilet de tratament balnear este de 16 zile, iar durata tratamentului balnear este de 12 zile.

Biletele de tratament balnear se acordă în conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor, în limita locurilor repartizate pe serii, staţiuni şi unităţi de cazare, în funcţie de stabilirea unui punctaj, ţinându-se cont de criteriile specifice.

După efectuarea alocării automate, toate biletele disponibile pot fi eliberate următorului solicitant în funcţie de punctajul obţinut şi de opţiunea acestuia sau altui solicitant fără punctaj.

În ceea ce priveşte al doilea punct de pe ordinea de zi, directorul executiv al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin a prezentat 13 dintre proiectele cu finanțare nerambursabilă din Fondurile Structurale Europene, prin Programul Operațional Capital Uman, derulate de ANOFM prin agențiile județene inclusiv Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin.

Proiectele non-competitive implementate vizează:

– creșterea gradului de ocupare și a competențelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piața muncii;

– sporirea șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile (tineri, șomeri de lungă, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, etc.);

– acordarea de facilități angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul șomerilor;

– întărirea capacității instituționale a serviciului public de ocupare la nivel național și teritorial, respectiv creșterea satisfacției clienților SPO.