Şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, din 27.05.2020 27

Astăzi, 27.05.2020, Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, având următoarea ordinea de zi:

 

  1. Activitatea Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin privind modul de repartizare şi de acordare a biletelor de tratament în cursul anului 2020, pentru pensionari şi alte categorii de beneficiari din judeţul Caraş-Severin.
  2. Informare privind monitorizarea calităţii apei potabile în mediul public, distribuite prin sistem centralizat şi prin instalaţii individuale de folosinţă publică.
  3. Asistența medicală primară – medicina de familie, grad de acoperire și necesar de medici în județ.
  4. Diverse.

 

 

La punctul 1, prefectul judeţului a ridicat problema biletelor de tratament care au fost repartizate pensionarilor pe perioada declarării stării de urgenţă şi a stării de alertă şi  care nu au mai putut fi folosite din cauza pandemiei, urmărindu-se o informare cât mai corectă a beneficiarilor. Astfel, pensionarii vor trebui să reprogrameze aceste bilete, dar sunt sfătuiţi ca în cererea depusă să treacă o perioadă mai mare, de exemplu pentru întreg anul 2020.  De asemenea, prefectul Cristian Gâfu a sugerat ca pe lângă biletul de tratament, care se va înmâna solicitanților, să se atașeze și o foaie cu instrucțiuni/reguli de protecție/prevenție pentru situația actuală cu care ne confruntăm (Covid-19).

 

La punctul 2, în urma prezentării făcute de directorul  DSP Caraş-Severin,     dr. Romeo Dumitrescu,  prefectul judeţului a dispus o supraveghere constantă şi riguroasă a tuturor surselor de apă potabilă din judeţ, precum şi un  control amănunţit în localitatea Iablaniţa,   unde   s-au  semnalat  în trecut  fântâni în care apa avea o concentraţie  mare   de  nitriți   și  nitrați,   care   pot  fi chiar mortale pentru copii/nou-născuți, în contextul în care aceștia (nitriții și nitrații) nu pot fi distruși nici măcar prin fierbere

 

La punctul 3, unde s-a discutat despre numărul insuficient al medicilor de familie în Caraş-Severin, Cristian Gâfu a sugerat reprezentanţilor Casei de Asigurări de Sănătate să ia din nou legătura cu UAT-urile unde nu sunt cabinete ale medicilor de familie, pentru identificarea unor soluţii, eventual chiar de modificare a legislaţiei. De asemenea, prefectul a avansat ideea de a se face solicitări la minister pentru a se crea un cadru legislativ favorabil pentru a putea atrage personal medical specializat (medici de familie) în localitățile unde este nevoie. În încheiere, Cristian Gâfu a invitat reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate să vină să discute punctual, pe fiecare caz în parte, pentru identificarea unor soluţii de acoperire a necesarului de medici.