Şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat, în data de 25 august 2021, şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, având următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind acordarea unor servicii specializate de găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială a persoanelor vârstnice în scopul menţinerii, refacerii sau dezvoltării capacităţilor individuale ale persoanelor vârstnice:

– Fundaţia Humanitas Pro Deo Oțelu Roșu;

  • Centrul pentru Adulți și Bătrâni în Dificultate Oțelu Roșu;
  • Centrul pentru Adulți și Bătrâni în Dificultate, Filiala Anina;

Informarea a fost prezentată de Valentin Boşneac, preşedintele Fundaţiei Humanitas Pro Deo Oțelu Roșu, fundaţie de care aparţin cele două centre amintite mai sus.

– Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa – material prezentat de Lucian Dunăreanu, directorul instituţiei;

– Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin și Elena” Caransebeş – informare prezentată de Lavinia Ungur, directorul instituţiei;

– Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu – informare prezentată de Gherghinuţă Iosif, directorul căminului;

– Căminul pentru Persoane Vârstnice Bocşa – informare prezentată de Monenciu Monica, reprezentant al căminului.

  1. Informare privind acordarea serviciilor de îngrijire social-medicale la domiciliul persoanelor vârstnice şi la punctele de lucru ale ONG-urilor.

Asociaţia de Binefacere Provitam Reşiţa

– Federaţia Caritas Timişoara, Serviciul de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice din Caransebeş, activitate prezentată de coordonatorul serviciului Alexandrescu Ion.

  1. Informare privind activităţile desfăşurate de către localităţile urbane în domeniul asistenţei sociale acordate persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi.