Şedinţa extraordinară a CJSU-15.09.2021

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Cristian Gâfu, a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU) într-o nouă şedinţă extraordinară, desfăşurată astăzi, 15 septembrie 2021, la sediul Palatului administrativ, ca urmare a faptului că în localităţile Ciudanoviţa, Gârnic, Berzovia, Fârliug, Moldova Nouă şi Pojejena incidenţa cumulată la 14 zile este în creştere şi se impun măsuri de restricţie conform HGR nr. 932/2021.

În cadrul şedinţei a fost adoptată Hotărârea nr. 100/15.09.2021 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 15.09.2021 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT-urilor Ciudanoviţa, Gârnic, Berzovia, Fârliug, Moldova Nouă şi Pojejena din județul Caraș-Severin, conform HGR nr.932/2021.

În hotărârea adoptată se precizează următoarele referitor la incidenţa înregistrată în localitatea Pojejena:

,,În conformitate cu datele preluate de pe Alerte.ms.ro în data de 15.09.2021 la nivelul UAT Pojejena incidenţa este 7,62/1.000 de locuitori, dar DSP Caraş-Severin, în urma efectuării anchetelor epidemiologice a constatat faptul că, din cele 21 cazuri înregistrate în comuna Pojejena, 15 cazuri reprezintă un focar bine delimitat la Căminul de bătrâni din Belobreșca, sat aparținător comunei Pojejena. Ca urmare, DSP Caraş-Severin a recalculat rata incidenţei în comună ca fiind 2,17/1.000 de locuitori, astfel încât la nivelul UAT Pojejena se vor aplica restricțiile din HGR 932/2021 pentru incidența cumulată a cazurilor la 14 zile mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.”

Măsurile instituite sunt prevăzute în Anexa la hotărâre.

Hotărârea CJSU nr. 100/15.09.2021 intră în vigoare începând cu data de 16.09.2021.

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul localităţilor Ciudanoviţa, Gârnic, Berzovia, Fârliug, Moldova Nouă şi Pojejena se aplică pentru o perioadă de 14 zile (16.09.2021-29.09.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin.

La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv 16.09.2021:

– îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite prin HCJSU Caraş-Severin nr. 98/ 10.09.2021 pentru UAT Ciudanoviţa;

– îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite prin HCJSU Caraş-Severin nr. 96/

08.09.2021 pentru UAT-urile Gârnic, Berzovia, Fârliug, Moldova Nouă şi Pojejena;

– pentru UAT Lupac măsurile instituite prin HCJSU Caraş-Severin nr. 98/10.09.2021, unde incidenţa cumulată la 14 zile a fost mai mare de 4/1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 locuitori, se ridică şi rămân valabile măsurile pentru incidenţa mai mare de 3/1.000 de locuitori pe perioada de aplicare a acesteia (11.09.2021-24.09.2021).

De asemenea, la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv 16.09.2021, rămân valabile măsurile stabilite prin:

         – HCJSU Caraş-Severin nr. 95/03.09.2021 pentru UAT Caraşova;

         – HCJSU Caraş-Severin nr. 96/08.09.2021 pentru UAT Vermeş şi localităţile care nu sunt menţionate la art. 1 din hotărâre;

         – HCJSU Caraş-Severin nr. 98/10.09.2021 pentru UAT Ramna.

Hotărârea CJSU nr. 100/15.09.2021 poate fi consultată pe site-ul instituţiei, accesând link-ul: https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.