Şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin-02.10.2021

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Cristian Gâfu, a convocat o şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU), care s-a desfăşurat astăzi, 2 octombrie 2021, la sediul Palatului administrativ, ca urmare a publicării astăzi în Monitorul Oficial a unor noi acte normative care prevăd modificări referitoare la scenariile de funcţionare a unităţilor de învăţământ precum şi măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

 Actele normative vizate sunt Ordinul comun al Ministerului Educaţiei nr. 5.338/01.10.2021 şi Ministerului Sănătăţii nr. 1082/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 şi Hotărârea Guvernului nr. 1050/02.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.

Noutatea din Ordinul  comun al Ministerului Educaţiei nr. 5.338/01.10.2021 şi Ministerului Sănătăţii nr. 1082/01.10.2021 se referă la faptul că unităţile de învăţământ vor funcţiona conform următoarelor două scenarii:

– Scenariul 1: participarea zilnică cu prezenţă fizică a tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, indiferent de rata de incidenţă cumulată, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, până la suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică, pe baza cazurilor confirmate în grupă/clasă/unitate de învăţământ/conexă.

– Scenariul 2: cu aplicarea dispoziţiilor art. 6, în funcţie de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/ grupă/unitate de învăţământ/conexă respectiv suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la nivelul grupei/clasei/unităţii de învăţământ/conexe.

În ceea ce priveşte HG nr. 1050/02.10.2021 noutatea constă în faptul că, în cazul în care incidenţa cumulată la 14 zile în judeţ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori, numai persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi cele care se află în perioada cuprinsă între a-15-a zi şi a-180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 pot participa la competiţii sportive, la activităţi cultural-artistice, spectacole, concerte, festivaluri sau alte evenimente culturale, evenimente private (nunţi, botezuri etc.), conferinţe, şi au acces în cinematografe, instituţii de spectacole şi/sau concerte, restaurante, cafenele, terase, piscine interioare.

În cadrul şedinţei CJSU a fost adoptată Hotărârea nr. 121/02.10.2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin începând cu data de 04.10.2021.

Toate unitățile de învățământ preuniversitar din județ vor funcționa conform scenariului I, care presupune participarea zilnică, cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, cu excepţia Grădiniței cu Program Normal Nr. 2 Oțelu Roșu, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Oțelu Roșu.

Pentru clasele / grupele a căror activitate didactică a fost suspendată prin HCJSU Caraş-Severin nr.105/21.09.2021, nr.107/22.09.2021, nr.109/23.09.2021, nr.113/24.09.2021, nr.116/27.09.2021, nr.117/28.09.2021 şi nr.119/29.09.2021, ca urmare a aparițiilor cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 la cadrele didactice, măsura suspendării continuă până la finalul perioadei de 14 zile.

De asemenea, a fost aprobată Hotărârea nr. 122/02.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 02.10.2021 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT-urilor Marga, Răcăşdia, Naidăş, Zăvoi, Rusca Montană, Caransebeş, Caraşova, Mehadica, Pojejena, Băile Herculane, Cărbunari, Oraviţa, Ezeriş, Doclin, Bozovici  din județul Caraș-Severin, conform HGR nr.932/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul UAT-urilor Marga, Răcăşdia, Naidăş, Zăvoi, Rusca Montană, Caransebeş, Caraşova, Mehadica, Pojejena, Băile Herculane, Cărbunari, Oraviţa, Ezeriş, Doclin, Bozovici  se aplică pentru o perioadă de 14 zile (03.10.2021-16.10.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin.

În hotărâre este prevăzut că pentru UAT Fârliug nu se mai aplică măsurile instituite prin Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr.118/29.09.2021, de la punctele I.1-I.7, dar rămân  valabile celelalte măsuri.

  Hotărârea intră în vigoare începând cu data de 03.10.2021 şi este valabilă pentru UAT-urile Marga, Răcăşdia, Naidăş, Zăvoi, Rusca Montană, Caransebeş, Caraşova, Mehadica, Pojejena, Băile Herculane, Cărbunari, Oraviţa, Ezeriş, Doclin, Bozovici, conform Anexei.

Totodată, a fost adoptată Hotărârea CJSU nr. 123/02.10.2021 privind înlocuirea Anexei la HCJSU Caraş-Severin nr.103/20.09.2021, Anexei nr.2 la HCJSU Caraş-Severin nr.106/22.09.2021, precum şi Anexelor la HCJSU Caraş-Severin nr.110/24.09.2021, nr.115/27.09.2021 şi nr.118/29.09.2021 conform prevederilor HGR nr. 932/2021, modificată şi completată prin HGR nr.990/2021, HGR nr.1015/2021 şi HGR nr.1050/2021, care prevede înlocuirea cu ANEXA la prezenta Hotărâre a următoarelor:

  – Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr.103/20.09.2021, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Anexa nr.2 la HCJSU Caraş-Severin nr.106/22.09.2021, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr.110/24.09.2021;

  – Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr.115/27.09.2021;

  – Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr.118/29.09.2021.

În hotărâre se precizează că:

,,Măsurile instituite în localităţile prevăzute la pct. I.12 şi II.12 din Anexa la prezenta Hotărâre, nu se aplică:

– persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

 – persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.

Celelalte prevederi ale HCJSU Caraş-Severin nr.103/20.09.2021, cu modificările şi completările ulterioare; nr.106/22.09.2021, cu modificările şi completările ulterioare; nr.110/24.09.2021; nr.115/27.09.2021 şi  nr.118/29.09.2021, rămân valabile.

  Hotărârea intră în vigoare începând cu data de 03.10.2021 şi este valabilă pentru unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin, cu excepţia celor menţionate în HCJSU nr. 122/02.10.2021, respectiv UAT-urile: Marga, Răcăşdia, Naidăş, Zăvoi, Rusca Montană, Caransebeş, Caraşova, Mehadica, Pojejena, Băile Herculane, Cărbunari, Oraviţa, Ezeriş, Doclin, Bozovici.

Hotărârile CJSU nr. 122/02.10.2021 şi nr. 123/02.10.2021 pot fi consultate pe site-ul instituţiei, la secţiunea Activităţi, Situaţii de Urgenţă.