Şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin-08.10.2021

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Cristian Gâfu, a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU), care s-a întrunit astăzi, 8 octombrie 2021, în şedinţă extraordinară, la sediul Palatului administrativ.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordinului comun nr. 2024/147/2021 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, CJSU a adoptat Hotărârea nr. 126/08.10.2021 privind dispunerea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care prevede că în unităţile administrativ-teritoriale în care a fost constatată încadrarea în limitele incidenţei cumulate la 14 zile mai mare de 6/1.000 de locuitori, respectiv: Marga, Sacu, Reşiţa, Ticvaniu Mare, Grădinari, Ciuchici şi Gârnic prin HCJSU Caraş-Severin nr.124/04.10.2021 şi nr.125/06.10.2021, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice deschise.

Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice deschise persoanele care desfăşoară activităţi, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc.

În hotărâre se specifică faptul că nu se stabilesc alte excepţii de la purtarea măştii de protecţie din cauza procentului scăzut de vaccinare la nivelul judeţului Caraş-Severin.

Măsurile instituite în unităţile administrativ-teritoriale Marga, Sacu, Reşiţa, Ticvaniu Mare, Grădinari, Ciuchici şi Gârnic prin HCJSU Caraş-Severin nr.124/04.10.2021 precum şi prin HCJSU Caraş-Severin nr.125/06.10.2021, legate de interzicerea circulaţiei persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în intervalul orar 20,00 – 5,00, nu se aplică:

persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

– persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.

  Hotărârea este valabilă pentru localităţile Marga, Sacu, Reşiţa, Ticvaniu Mare, Grădinari, Ciuchici şi Gârnic, judeţul Caraş-Severin, pe perioadele de aplicare ale HCJSU Caraş-Severin nr.124/04.10.2021 şi nr.125/06.10.2021.

De asemenea, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin a adoptat Hotărârea nr. 127/08.10.2021 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 08.10.2021 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT-urilor Măureni, Bocşa, Ezeriş, Vrani, Văliug, Sicheviţa, Târnova şi Eftimie Murgu din județul Caraș-Severin, conform HGR nr.932/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul UAT-urilor Măureni, Bocşa, Ezeriş, Vrani, Văliug, Sicheviţa, Târnova şi Eftimie Murgu din judeţul Caraş-Severin se aplică pentru o perioadă de 14 zile (09.10.2021-22.10.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin.

Hotărârea intră în vigoare începând cu data de 09.10.2021 şi este valabilă pentru UAT-urile Măureni, Bocşa, Ezeriş, Vrani, Văliug, Sicheviţa, Târnova şi Eftimie Murgu din judeţul Caraş-Severin, conform Anexei la prezenta Hotărâre.

La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite prin: HCJSU Caraş-Severin nr.124/04.10.2021 pentru UAT-urile Măureni, Bocşa şi Ezeriş, prin HCJSU Caraş-Severin nr.125/06.10.2021 pentru UAT-urile Vrani, Văliug, Sicheviţa, Târnova şi Eftimie Murgu.

La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv 09.10.2021, rămân valabile HCJSU Caraş-Severin nr.115/27.09.2021, cu modificările şi completările ulterioare, nr.118/29.09.2021, cu modificările şi completările ulterioare, nr.122/02.10.2021, nr.124/04.10.2021 şi nr.125/06.10.2021, pentru UAT-urile care nu sunt menţionate la art.1 în prezenta hotărâre, pe perioadele de aplicare ale acestora.

Totodată, a fost aprobată Hotărârea nr. 128/08.10.2021 privind aprobarea suspendării cursurilor şi trecerea în sistem on-line a unor structuri ale unităţilor de învăţământ de la nivelul UAT-urilor Ticvaniu Mare şi Caransebeş din judeţul Caraş-Severin începând cu data de 08.10.2021, care prevede că se suspendă activitatea cu prezenţă fizică pentru o perioadă de 14 zile din data de 08.10.2021 la următoarele unităţi de învăţământ:

 

Nr. crt Structura unităţii de învăţământ Din data de: Până la data de:
1 Școala Primară Secășeni – structură la unitatea cu PJ – Școala Gimnazială ”Iuliu Birou” Ticvaniu Mare 08.10.2021 21.10.2021
2 Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Caransebeș – structură la unitatea cu PJ – Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Caransebeș 08.10.2021 21.10.2021

 

Astfel, în judeţul Caraş-Severin din totalul de 400 de unităţi de învăţământ, 396 de unităţi de învăţământ funcţionează conform scenariului 1, cu prezenţă fizică, inclusiv Colegiul terţiar nonuniversitar ,,Eftimie Murgu”, iar 3 unităţi de învăţământ funcţionează conform scenariului 2, în sistem online.

În cadrul şedinţei, CJSU a mai adoptat şi Hotărârea nr. 129/08.10.2021 privind actualizarea listei centrelor de vaccinare de la nivelul județului Caraș-Severin. Centrele de vaccinare se regăsesc în Anexa la hotărâre.

În anexă se menţionează că la nivelul Municipiului Reşiţa mai funcţionează:

– Centrul Medical Judeţean Caraş-Severin al MAI exclusiv pentru personalul din cadrul MAI şi MapN.

– Centrul din cadrul Spitalului Județean de Urgență Reșița pentru pacienții internați în spital.

Hotărârile CJSU nr. 126/08.10.2021, nr. 127/08.10.2021 şi nr. 129/08.10.2021 se regăsesc pe site-ul instituţiei la secţiunea Activităţi, Situaţii de urgenţă.