Şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin-17.09.2021

O nouă şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU) s-a desfăşurat astăzi, 17 septembrie 2021, la sediul Palatului administrativ, în cadrul căreia au fost abordate două puncte aflate pe ordinea de zi:

– situaţia epidemiologică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin şi constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile a cazurilor de infecţie cu SARS-CoV-2;

– aprobarea scenariilor de funcţionare a unităţilor de învăţământ din judeţul Caraş-Severin.

Astfel, a fost adoptată Hotărârea nr. 101/17.09.2021 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 17.09.2021 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT-urilor Pojejena, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Fârliug, Grădinari, Cărbunari şi Glimboca din județul Caraș-Severin, conform HGR nr.932/2021

Hotărârea CJSU nr. 101/17.09.2021 intră în vigoare începând cu data de 18.09.2021.

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul localităţilor Pojejena, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Fârliug, Grădinari, Cărbunari şi Glimboca se aplică pentru o perioadă de 14 zile (18.09.2021-01.10.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin.

La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv 18.09.2021:

– îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite prin HCJSU Caraş-Severin nr. 96/08.09.2021 pentru unităţile administrativ-teritoriale (UAT) Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Grădinari, Cărbunari şi Glimboca, precum şi cele stabilite prin HCJSU Caraş-Severin nr. 100/15.09.2021 pentru UAT-urile Pojejena şi Fârliug;

La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv 18.09.2021, rămân valabile măsurile stabilite prin:

            – HCJSU Caraş-Severin nr.96/08.09.2021 pentru UAT Vermeş şi UAT-urile care nu sunt menţionate la art.1 din hotărâre;

            – HCJSU Caraş-Severin nr.98/10.09.2021 pentru UAT Ramna;

            – HCJSU Caraş-Severin nr.100/15.09.2021 pentru UAT-urile Ciudanoviţa, Berzovia, Gârnic, Lupac şi Moldova Nouă.

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin se regăsesc în Anexa la hotărâre.

De asemenea, în cadrul şedinţei CJSU a fost adoptată Hotărârea nr. 102/17.09.2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin începând cu data de 20.09.2021.

 În urma analizării scenariilor de funcționare propuse de către consiliile de administrație ale unităţilor de învăţământ, avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin şi Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin, au fost aprobate scenariile de funcţionare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin începând cu data de 20.09.2021, astfel:

– din totalul de 400 de unităţi de învăţământ (inclusiv COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR „EFTIMIE MURGU” REȘIȚA  – se stabilește în conformitate cu art. 3, alin. 3 din ordinul comun nr. 5196/1756/2021) vor funcţiona:

  • în scenariul 1, cu prezenţă fizică: 394 de unităţi;
  • în scenariul 2, în sistem online: 5 unităţi de învăţământ din localitatea Pojejena (ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ATANASIE COJOCARU“ POJEJENA, GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BELOBREŞCA, ŞCOALA PRIMARĂ „BORISLAV CRÎSTICI“ BELOBREŞCA, GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL POJEJENA, GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RADIMNA).

Hotărârea CJSU nr. 101/17.09.2021 poate fi consultată pe site-ul instituţiei, accesând link-ul: https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.