Şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin-20 septembrie 2021

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Cristian Gâfu, a convocat o nouă şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU), care a avut loc astăzi, 20 septembrie 2021, la sediul Palatului administrativ, în cadrul căreia au fost abordate două puncte aflate pe ordinea de zi:

– situaţia epidemiologică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin şi constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile a cazurilor de infecţie cu SARS-CoV-2;

– înlocuirea unor anexe la unele Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, ca urmare a intrării în vigoare a noului act normativ, respectiv Hotărârea Guvernului României nr. 990/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la HGR nr. 932/2021.

Astfel, CJSU Caraş-Severin a aprobat Hotărârea nr. 103/20.09.2021 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 20.09.2021 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT-urilor Ticvaniu Mare, Gârnic, Fârliug, Ciclova Română, Glimboca, Grădinari, Măureni şi Zorlenţu Mare din județul Caraș-Severin, conform HGR nr.932/2021 modificată şi completată prin HGR nr.990/2021.

Hotărârea CJSU nr. 103/20.09.2021 intră în vigoare începând cu data de 21.09.2021.

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul UAT-urilor Ticvaniu Mare, Gârnic, Fârliug, Ciclova Română, Glimboca, Grădinari, Măureni şi Zorlenţu Mare din judeţul Caraş-Severin se aplică pentru o perioadă de 14 zile (21.09.2021-04.10.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin.

La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv 21.09.2021, îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite prin HCJSU Caraş-Severin nr. 96/08.09.2021 pentru UAT-urile Măureni şi Zorlenţu Mare, prin HCJSU Caraş-Severin nr. 100/ 15.09.2021 pentru UAT Gârnic, precum şi prin HCJSU Caraş-Severin nr. 101/17.09.2021 pentru UAT-urile Ticvaniu Mare, Fârliug, Ciclova Română, Glimboca şi Grădinari.

Elementul de noutate prevăzut în HG nr. 990/2021 constă în faptul că atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

Organizatorii/Operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei anexe au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secţiunea «Verificare reguli interne» din aplicaţia mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat.

La data intrării în vigoare a prevederilor Hotărârii CJSU nr. 103/2021, respectiv 21.09.2021, rămân valabile măsurile stabilite prin: HCJSU Caraş-Severin nr. 96/08.09.2021 pentru UAT Vermeş; HCJSU Caraş-Severin nr.98/10.09.2021 pentru UAT Ramna; HCJSU Caraş-Severin nr. 100/15.09.2021 pentru UAT-urile Ciudanoviţa, Berzovia şi Moldova Nouă; HCJSU Caraş-Severin nr. 101/17.09.2021 pentru UAT-urile Pojejena şi Cărbunari.

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin se regăsesc în Anexa la hotărâre.

De asemenea, în cadrul şedinţei CJSU a fost adoptată Hotărârea nr. 104/20.09.2021 privind înlocuirea Anexei nr.2 la HCJSU Caraş-Severin nr.96/08.09.2021, precum şi ale Anexelor la HCJSU Caraş-Severin nr.98/10.09.2021, nr.100/15.09.2021 şi nr.101/17.09.2021, conform prevederilor HGR nr.990/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la HGR nr. 932/2021, care prevede că se înlocuiesc cu ANEXA la prezenta hotărâre următoarele anexe:

Anexa nr.2 la HCJSU Caraş-Severin nr. 96/08.09.2021;

– Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr. 98/10.09.2021;

– Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr. 100/15.09.2021;

– Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr. 101/17.09.2021.

Celelalte prevederi ale HCJSU Caraş-Severin nr. 96/08.09.2021, nr. 98/10.09.2021, nr. 100/15.09.2021 şi nr. 101/17.09.2021 rămân valabile.

Hotărârea intră în vigoare începând cu data de 20.09.2021 şi este valabilă pentru toate unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin.

Hotărârile  CJSU nr. 103/20.09.2021 şi nr. 104/20.09.2021 pot fi consultate pe site-ul instituţiei, accesând link-ul: https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.