Şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin – 24.09.2021

O nouă şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU) s-a desfăşurat astăzi, 24 septembrie 2021, la sediul Palatului administrativ, în cadrul căreia au fost abordate următoarele puncte aflate pe ordinea de zi:

– situaţia epidemiologică de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) ale judeţului Caraş-Severin şi analiza de risc epidemiologic a cazurilor COVID-19 la data de 24.09.2021;

– proiect de hotărâre privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 24.09.2021 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT-urilor Răcăşdia, Reşiţa, Constantin Daicoviciu şi Caransebeş, conform HGR nr. 932/2021 modificată şi completată prin HGR nr. 990/2021 şi HGR nr. 1015/2021

– proiect de hotărâre privind înlocuirea anexelor la Hotărârile CJSU Caraş-Severin nr. 100/15.09.2021 şi nr. 101/17.09.2021, cu modificările şi completările ulterioare, Anexei la Hotărârea CJSU nr. 103/20.09.2021 precum şi a anexei nr. 2 la Hotărârea CJSU nr. 106/22.09.2021, conform prevederilor HGR nr. 1015/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la HGR nr. 932/2021, cu modificările şi completările ulterioare;

– proiect de hotărâre privind aprobarea scenariilor de funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin începând cu data de 27.09.2021;

– proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării cursurilor şi trecerea în sistem online a unor clase din unităţile de învăţământ preuniversitar de la nivelul UAT-urilor Târnova şi Oţelu Roşu începând cu data de 24.09.2021.

Astfel, a fost adoptată Hotărârea nr. 110/24.09.2021 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 24.09.2021 şi dispunerea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT-urilor Răcăşdia, Reşiţa, Constantin Daicoviciu şi Caransebeş din județul Caraș-Severin, conform HGR nr.932/2021 modificată şi completată prin HGR nr.990/2021 şi HGR nr.1015/2021.

Hotărârea CJSU nr. 110/24.09.2021 intră în vigoare începând cu data de 25.09.2021.

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul localităţilor Răcăşdia, Reşiţa, Constantin Daicoviciu şi Caransebeş se aplică pentru o perioadă de 14 zile (25.09.2021-08.10.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin.

În hotărâre sunt menţionate noile prevederi conform modificărilor actelor normative şi anume:

,,În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, organizatorii/operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei anexe au obligaţia de a verifica existenţa documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.

   Obligaţia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.”

La data intrării în vigoare a prevederilor Hotărârii nr. 110/24.09.2021, respectiv 25.09.2021:

– rămân valabile măsurile stabilite prin: HCJSU Caraş-Severin nr.100/15.09.2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru UAT-urile Ciudanoviţa, Lupac şi Moldova Nouă; HCJSU Caraş-Severin nr.101/17.09.2021, cu modificările şi completările ulterioare,  pentru UAT-urile Pojejena şi Cărbunari; HCJSU Caraş-Severin nr.103/20.09.2021 pentru UAT-urile Fârliug, Ciclova Română şi Grădinari; HCJSU Caraş-Severin nr.106/22.09.2021 pentru UAT-urile Gârnic, Ticvaniu Mare, Glimboca, Berzovia, Zorlenţu Mare, Oţelu Roşu şi Vermeş.

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin se regăsesc în Anexa la hotărâre.

De asemenea, a fost adoptată Hotărârea CJSU nr. 111/24.09.2021 privind înlocuirea Anexelor la HCJSU Caraş-Severin nr.100/15.09.2021 şi nr.101/17.09.2021, cu modificările şi completările ulterioare, Anexei la HCJSU Caraş-Severin nr.103/20.09.2021 precum şi a Anexei nr. 2 la HCJSU Caraş-Severin nr.106/22.09.2021, conform prevederilor HGR nr.1015/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la HGR nr. 932/2021, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se aprobă înlocuirea cu ANEXA la prezenta hotărâre a următoarelor anexe:

         – Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr.100/15.09.2021, cu modificările şi completările ulterioare;

         – Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr.101/17.09.2021, cu modificările şi completările ulterioare;

         – Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr.103/20.09.2021;

         – Anexa nr.2 la HCJSU Caraş-Severin nr.106/22.09.2021.

Celelalte prevederi ale HCJSU Caraş-Severin nr.100/15.09.2021, nr.101/17.09.2021, nr. 103/20.09.2021 şi nr. 106/22.09.2021, rămân valabile.

În hotărâre sunt specificate modificările HG nr. 932/2021:

,,Măsurile instituite în localităţile prevăzute la pct. I.1 şi III.1 din Anexa la prezenta Hotărâre, nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

Măsurile instituite în localităţile prevăzute la pct. I.1 şi III.1 din Anexa la prezenta Hotărâre, nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.”

Hotărârea CJSU Caraş-Severin nr. 111/24.09.2021 intră în vigoare începând cu data de 24.09.2021.

Totodată, au fost aprobate scenariile de funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin începând cu data de 27.09.2021 prin Hotărârea nr. 112/24.09.2021.

 În urma analizării scenariilor de funcționare propuse de către consiliile de administrație ale unităţilor de învăţământ, avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin şi Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin, au fost aprobate scenariile de funcţionare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin începând cu data de 27.09.2021, astfel:

– din totalul de 400 de unităţi de învăţământ (inclusiv COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR „EFTIMIE MURGU” REȘIȚA  – se stabilește în conformitate cu art. 3, alin. 3 din Ordinul comun nr. 5196/1756/2021) vor funcţiona:

  • în scenariul 1, cu prezenţă fizică: 382 de unităţi de învăţământ;
  • în scenariul 2, în sistem online: 17 unităţi de învăţământ.

De asemenea, a fost adoptată Hotărârea CJSU nr. 113/24.09.2021 care prevede suspendarea cursurilor şi trecerea în sistem on-line a unor clase din cadrul unor unităţi de învăţământ preuniversitar de la nivelul UAT-urilor Târnova (1 grupă mixtă-Grădinița cu Progran Normal Târnova – structură la Școala Gimnazială Târnova) şi Oţelu Roşu (2 clase – Liceul Bănățean Oțelu Roșu), începând cu data de 24.09.2021.

Hotărârile CJSU nr. 110/24.09.2021 şi nr. 111/24.09.2021 pot fi consultate pe site-ul instituţiei, accesând link-ul: https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.