Şedinţa ordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin (CJSU) s-a întrunit în data de 14 iulie 2021 în şedinţă ordinară, în sistem de videoconferinţă, la sediul Palatului administrativ, cuprinzând 5 puncte pe ordinea de zi:

 1. Prezentarea Raportului de evaluare a activităţii desfăşurate în primul semestru al anului 2021 de către CJSU Caraş-Severin. Situaţiile de urgenţă produse şi gestionate la nivelul judeţului.
 2. Situaţia epidemiologică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Caraş-Severin. Constatarea încadrării localităţilor/judeţului în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor, conform datelor de pe Alerte ms.ro în data de 14.07.2021.
 3. Prezentarea proiectului de Hotărâre CJSU CS nr. 85 din 14.07.2021 privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile, la data de 14.07.2021, la nivelul judeţului Caraş-Severin şi dispunerea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului României nr. 730/2021.
 4. Prezentarea Planului de măsuri pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă generate de incendii la vegetaţie uscată şi în fondul forestier, pe timpul verii.
 5. Prezentarea proiectului de Hotărâre CJSU CS nr. 86 din 14.07.2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă generate de incendii la vegetaţie uscată şi în fondul forestier, pe timpul verii.

La punctul Diverse s-a discutat despre noile atenţionări meteorologice, emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, care afectează judeţul Caraş-Severin.

Referitor la primul punct pe ordinea de zi, a fost prezentată activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, desfăşurată în primul semestru al anului 2021, care a urmărit eficientizarea activităţilor de prevenire şi de creştere a capacităţii de reacţie în situaţii de urgenţă a tuturor structurilor cu atribuţii din cadrul sistemului judeţean de management al situaţiilor de urgenţă. Astfel, au fost întreprinse acţiuni şi măsuri pentru:

 • Întocmirea şi transmiterea operativă către primării atât a unor mesaje de avertizare/atenţionare hidrometeorologică, cât şi a unor măsuri ce trebuie întreprinse la nivel local în urma emiterii atenţionărilor/avertizărilor hidrometeorologice;
 • Monitorizarea permanentă a evoluţiei fenomenelor care s-au manifestat;
 • Asigurarea fluxului informaţional;
 • Efectuarea de exerciţii de cooperare cu forţe şi mijloace în teren;
 • Efectuarea de antrenamente pentru alarmarea populaţiei;
 • Constituirea, prin ordin al prefectului, a unor comisii mixte de validare pagube;
 • Organizarea şi desfăşurarea atât a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale CJSU, cât şi a unora cu caracter tehnic.

În semestrul I al anului 2021, membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-au întrunit în 61 de şedinţe, dintre care una cu caracter ordinar.

În urma acestor şedinţe au fost emise 84 de hotărâri:

–           8 pentru aprobarea rapoartelor de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor şi fenomenelor hidrometeorologice periculoase care au afectat judeţul, rapoarte întocmite de către grupul de suport tehnic nr. 1 al CJSU în baza proceselor-verbale ale comisiilor mixte de constatare/evaluare pagube;

–           1 hotărâre pentru aprobarea Planului de activități al CJSU CS pentru anul 2021;

–           75 de hotărâri au fost adoptate în contextul epidemiologic actual generat de SARS CoV-2 atât privind unele măsuri preventive, cât şi privind punerea în aplicare a unor prevederi legale stabilite la nivel național referitoare la:

 • 1 reorganizarea activității Centrului judeţean pentru Conducere şi Coordonare a Intervenției;
 • 26 scenarii de funcționare unități de învățământ;
 • 2 suspendarea cursurilor școlare;
 • 41 încadrarea în limitele de incidență cumulată a cazurilor de Covid-19;
 • 5 organizarea și desfășurarea campaniei de vaccinare pe teritoriul judeţului Caraş-Severin.

Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin a actualizat Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 149/31.05.202, şi a întreprins măsurile pentru actualizarea Planului Roşu de Intervenţie.

De asemenea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin a organizat cele 2 exerciţii planificate pentru semestrul I:

 • 1 exerciţiu de conducere fără forţe şi mijloace în teren, pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă generate de producerea unor inundaţii, desfăşurat în localitatea Reşiţa;
 • 1 exerciţiu de conducere cu forţe şi mijloace în teren, pentru managementul unitar al unor situaţii de urgenţă generate de producerea unui seism şi riscuri colaterale desfăşurat în localitatea Băile Herculane.

În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, nu au fost înregistrate evenimente deosebite, chiar dacă pentru judeţul Caraş-Severin au fost emise 234 de notificări hidrometeorologice, dintre care 4 avertizări meteorologice cod roşu.

În urma fenomenelor hidrometeorologice, la nivelul judeţului Caraş-Severin au fost raportate pagube în 16 unităţi administrativ-teritoriale, respectiv la nivelul a 31 de localităţi fiind afectate numeroase elemente de infrastructură rutieră, alimentări cu apă, lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare, dar şi proprietăţi private ale cetăţenilor.

De asemenea, în cadrul şedinţei a fost adoptată Hotărârea nr. 85/14.07.2021 care prevede noi măsuri de relaxare cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Măsurile se aplică pentru perioada 15.07.2021-28.07.2021.

Hotărârea intră în vigoare începând cu data de 15.07.2021 şi este valabilă pentru toate unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin.

Referitor la punctul de pe ordinea de zi privind incendiile de vegetaţie, au fost prezentate principalele măsuri care trebuie luate de instituţiile abilitate în domeniu pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă şi anume:

Realizarea unor acţiuni de informare, inclusiv comune, pentru mediatizarea regulilor şi măsurilor de prevenire  a incendiilor la vegetaţie uscată şi fondul forestier;

Actualizarea planurilor de intervenţie în caz de incendiu, la nivelul terenurilor forestiere din administrare;

Verificarea pazei şi stingerii incendiilor la nivelul terenurilor forestiere din administrare;

Acordarea asistenţei tehnice de specialitate reprezentanţilor administraţiei publice locale şi a operatorilor economici pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice perioadelor secetoase;

Planificarea şi desfăşurarea unor acţiuni comune de verificare a normelor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor în zonele cu afluenţă mare de turişti şi risc de producere a incendiilor (zone de agrement, picnic etc.);

– Desfăşurarea unor activităţi de control la operatorii economici ce desfăşoară activităţi care pot genera incendii la fondul forestier;

– Asigurarea mijloacelor necesare înştiinţării şi alarmării populaţiei din zonele de risc ce pot fi afectate de incendii de pădure;

Stabilirea şi pregătirea resurselor umane şi materiale care vor fi folosite pentru stingerea incendiilor la fondul forestier şi la culturile agricole.

În acest context, prefectul judeţului Cristian Gâfu a convocat toţi factorii implicaţi la o nouă întâlnire de lucru în cursul săptămânii viitoare.

În cadrul şedinţei, la punctul diverse s-a discutat despre avertizările meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, care afectează judeţul Caraş-Severin, una de tip cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat, valabilă în 14 iulie,  şi o avertizare meteorologică de tip cod galben de caniculă valabilă în intervalul 14 iulie-15 iulie 2021. În acest sens, Instituţia Prefectului-Judeţul Caraş-Severin a înştiinţat unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin şi membrii CJSU asupra avertizărilor meteorologice, precizând măsurile care se impun în situaţia producerii unor situaţii deosebite generate de fenomenele hidrometeorologice precum şi măsurile de prevenire pentru populaţie în perioadele caniculare conform OUG nr. 99/2000.