Şedinţă privind măsurile necesare pentru evitarea producerii de incendii în fondul forestier

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Cristian Gâfu, a convocat în data de 22 iulie 2021 o şedinţă de analiză cu privire la măsurile necesar a fi luate pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă generate de incendii în fondul forestier, desfăşurată la sediul Palatului Administrativ.

La şedinţă au participat Cristian Gâfu, prefectul judeţului, Andrei Plujar, subprefectul judeţului, George Cozariuc- Împuternicit Inspector Şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin; Mihai Dănuţ Cepeha – Director Executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin; Remus Blujdea – Comisar Şef, Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Caraş-Severin; Claudiu Petcu – Coordonator, Garda Forestieră Judeţeană Caraş-Severin; Ion Tabugan – Director, Direcţia Silvică a Judeţului Caraş-Severin; Ştefan Stănoiu – reprezentant AquaCaraş S.A; Cătălin Toboiu – Reprezentant, Parcul Natural Porţile de Fier; Ioan Gaşpar – Director, Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei; Nicolae Ifca – Director, Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului; Gheorghe Cipu – Director, Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa; Gheorghe Sântimbrean – Reprezentant, S.C. OCOLUL SILVIC VALEA BISTREI S.R.L., Petru Susara – Reprezentant, R.P. Ocolul Silvic BĂNIA R.A.; Mihai Moatăr – Reprezentant, Ocolul Silvic BANATUL MONTAN R.A.; Marius Ion Manea – Reprezentant, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea” – BAZA EXPERIMENTALĂ CARANSEBEŞ.

Tema şedinţei a constat în prezentarea problemelor punctuale în domeniul incendiilor de vegetaţie la nivelul judeţului Caraş-Severin şi stabilirea măsurilor de prevenire a incendiilor de vegetaţie.

Astfel, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin (ISU Semenic) au informat asupra faptului că, în prezent, nu mai este disponibil sistemul tip Bambi-Bucket de stingere aeriană a incendiilor de vegetaţie şi au subliniat importanţa crucială de a aplica măsuri de prevenire de către toţi factorii responsabili, în special în zonele ariilor naturale protejate. Una dintre aceste zone este Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei, unde s-au produs frecvent incendii, fiind afectat pinul negru de Banat, specie protejată de lege, iar accesul în zonă este dificil.

De aceea, reprezentanţii ISU ,,Semenic” au atras atenţia asupra necesităţii implicării tuturor factorilor responsabili în prevenirea situaţiilor de urgenţă generate de incendii în fondul forestier.

În acest sens, George Cozariuc, Împuternicit Inspector Şef al ISU ,,Semenic”, a precizat că, în cazul producerii unui incendiu de vegetaţie, va fi anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi Direcţia Silvică a judeţului Caraş-Severin.

Una dintre principalele probleme semnalate de cei prezenţi este identificarea proprietarilor terenurilor afectate de incendii, dar şi a autorilor incendiilor. Aceştia au transmis adrese către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Caraş-Severin, dar fără nici un rezultat. Totodată, au menţionat că au elaborat planuri de măsuri pentru evitarea situaţiilor de urgenţă generate de incendii în fondul forestier şi efectuează patrule conform graficelor stabilite în fondurile forestiere pe care le gestionează.

Prefectul judeţului Cristian Gâfu a remarcat slaba implicare şi reacţie întârziată din partea unor factori responsabili în cazul unor incendii de vegetaţie produse în trecut, cum ar fi incendiul din Băuţar sau Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei, solicitând sporirea patrulelor şi aplicarea de sancţiuni celor care încalcă legea.

De reţinut este faptul că incendierea ariilor protejate este considerată infracţiune, nu contravenţie, şi atrage răspunderea penală.

În finalul discuţiilor, reprezentanţii ISU ,,Semenic” au reiterat necesitatea implicării maxime a tuturor responsabililor în prevenirea incendiilor în fondul forestier, intensificarea patrulelor şi aplicarea de sancţiuni. De asemenea, subprefectul Andrei Plujar a propus convocarea reprezentanţilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură la o discuţie şi stabilirea de măsuri în privinţa identificării proprietarilor terenurilor, iar în cazul producerii unor situaţii de urgenţă proprietarii terenurilor să nu mai beneficieze de fonduri.

În plus, prefectul Cristian Gâfu a precizat că, în cazul producerii unor incendii, vor fi luate măsuri ca intervenţiile să fie suportate de toţi factorii responsabili şi vor fi sesizate organele de cercetare penală.