Şedinţe la Instituţia Prefectului

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin organizează miercuri, 31 octombrie, la sediul Palatului Administrativ, Sala de Protocol – Cabinet Prefect, următoarele:

           – şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, cu începere de la ora 10,00, având următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind activităţile desfăşurate cu prilejul zilei de 01.Octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice.
  2. Situaţia demografică a judeţului Caraş-Severin în perioada 1992 – 2017.
  3. Raport privind măsurile întreprinse de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin pentru recuperarea arieratelor bugetare în primele 9 luni ale anului 2018.
  4. Diverse.

            – şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, cu începere de la ora 12,00, având următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind fondul forestier proprietate a statului și privată. Statistică efectuată comparativ privind împăduririle și furtul de material lemnos.
  2. Informare privind dinamica bolilor cronice în perioada 2012-2017.
  3. Diverse:

– Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 26.09.2018.