Şedinţe la Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin organizează miercuri, 21 noiembrie, la sediul Palatului Administrativ, Sala de Protocol, Cabinet Prefect următoarele:

           – şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, cu începere de la ora 10,00, având următoarea ordinea de zi:

  1. Verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor în unităţile de alimentaţie publică şi în structurile de cazare turistică.
  2. Informare privind situaţia monumentelor istorice şi a monumentelor de for public dedicate eroilor din judeţul Caraş-Severin.
  3. Informare privind investiţiile din judeţul Caraş-Severin pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.
  4. Diverse.

            – şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, cu începere de la ora 12,00, având următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind serviciile oferite de către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului Caraş-Severin în vederea sprijinirii integrării pe piața muncii a tinerilor, în special a tinerilor NEET’S. (tânăr NEET – tânăr cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională).
  2. Informare privind acordarea drepturilor persoanelor persecutate politic de dictatura instaurată în perioada 6 martie 1945 precum și drepturile persoanelor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
  3. Diverse:

– Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 31.10.2018.