Verificări privind implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023

Prefectul Județului Caraș-Severin, în calitate de coordonator al comisiei constituită în baza HG nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, completată și modificată de HG nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru anul școlar 2018-2019, a dispus intensificarea controalelor privind verificarea respectării normelor sanitare în învățământul primar, gimnazial și preșcolar și la nivelul distribuitorilor/producătorilor în contextul începerii desfășurării programului în anul școlar 2018-2019. În acest sens, au fost realizate 9 verificări la nivelul unităților școlare și a fost dat un avertisment.

Procedurile privind achiziția produselor de lapte UHT, panificație și mere pentru anul școlar 2018-2019 au fost finalizate, iar distribuția acestora elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, a început din data de 29 octombrie 2018.

Grupul de lucru de la nivelul Consiliului Județean Caraș-Severin responsabil cu derularea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 colaborează permanent cu Inspectoratul Școlar Caraș-Severin pentru urmărirea evidențelor de distribuire a produselor, iar în perioada următoare urmează să finalizeze și procedurile privind încheierea acordurilor cadru privind achiziția produselor de lapte, panificație și mere pentru perioada 26.01.2019 – 15.06.2019 respectiv pentru anul școlar 2019-2020.