Pașapoarte Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto Permise și înmatriculări auto
Apostilă Apostilă

 

Mesajul prefectului

Misiunea Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin este respectarea Constituţiei şi a legilor ţării la nivel judeţean, întărirea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului, promovarea interesului naţional, întărirea ordinii şi securităţii sociale, având la bază politicile guvernamentale, aspiraţiile şi interesele legitime ale cetăţenilor.  Prin conduita şi fidelitatea dovedită în respectarea principiilor administraţiei şi statului de drept, Instituţia Prefectului este factorul sinergic al instituţiilor statului în teritoriu, în vederea dezvoltării durabile a judeţului Caraş-Severin şi garantării respectării legii.
Valorile instituţionale după care ne ghidăm în activitatea noastră sunt legalitatea – respectarea  legii cu maximum de responsabilitate şi angajament, flexibilitatea – capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din mediul extern în schimbare, transparenţa – aptitudinea de a furniza la timp informaţie obiectivă şi corectă despre activităţile noastre, neutralitatea politică – servirea interesului cetăţeanului fără o abordare de natură politică, eficienţa – utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii unui impact maxim şi responsabilitatea – interesul public stă în centrul activităţii pe care o desfăşurăm.
Ioan Dragomir,
Prefectul județului Caraș-Severin

 

No Image is added.