Situații de urgență

La nivelul judeţului Caraș-Severin se constituie, sub conducerea prefectului, comitetul pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Ordinul de modificare ale art.1 şi art.5 precum şi de modificare şi completare a art.2 alin.(1) din Ordinul Prefectului nr.374/01.11.2019 privind  reorganizarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, cu modificările ulterioare poate fi accesat aici

Anexa nr. 1 care care conţine componenţa Comitetului Judeţean Caraş-Severin pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) poate fi accesată aici

Anexa nr. 2 care conţine componenţa Grupurilor de Suport Tehnic pentru principalele situaţii de risc, din cadrul Comitetului Judeţean Caraş-Severin pentru Situaţii de Urgenţă poate fii accesată aici

Anexa nr. 3 care conţine componenţa Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuării poate fi accesată aici

Hotărârea nr. 19 din  03.08.2020 a Comitetului Judeţean  pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la modificarea programului de lucru a activităţilor economice de tip terase, cluburi, baruri şi altele asemenea, precum şi la operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc poate fi accesată aici

Hotărârea nr. 18 din  03.08.2020 a Comitetului Judeţean  pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la obligativitatea  purtării măştii de protecţie în spaţiile publice deschise poate fi accesată aici

Hotărârea nr. 17 din  31.07.2020 a Comitetului Judeţean  pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la măsurile luate  pentru gestionarea situaţiilor epidemiologice existente la nivelul UAT Obreja şi UAT Eftimie Murgu poate fi accesată aici

Legea nr. 136 din 18 iulie 2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, poate  fi accesată aici

Declaraţie pe proprie răspundere –  Stare de alertă

Măsurile de prevenire şi control  al infecţiilor aplicabile pe perioada stării de alertă pot fi consultate aici

HOTĂRÂREA nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2  poate fi accesată aici

Ordonanţa Militară nr. 11 din 11.05.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 poate fi accesată aici

Ordonanţa Militară nr. 10 din 27.04.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 poate fi accesată aici

Ordonanţa Militară nr. 9 din 16.04.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 poate fi accesată  aici

Ordonanţa Militară nr. 8 din 09.04.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 poate fi accesată aici

Ordonanţa Militară nr. 7 din 04.04.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 poate fi accesată aici

Hotărârea CJSU nr. 9, din 06.04.2020 poate fi accesată aici

Ordonanţa Militară nr. 6 din 30.03.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 poate fi accesată aici

Ordonanţa Militară nr. 5 din 30.03.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 poate fi accesată aici

Ordonanţa Militară nr. 4 din 29.03.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 poate fi accesată aici

Ordonanţa Militară nr. 3 din 24.03.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 poate fi accesată aici

Adeverinţa care trebuie eliberată de angajator, necesară verificării motivului deplasării în interes de serviciu poate fi accesată aici

Declaraţia pe proprie răspundere necesară verificării motivului deplasării în interes personal poate fi accesată aici

Ordonanţa Militară nr. 2 din 21.03.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 poate fi accesată aici

Regulamentul de organizare și funcționare al CJSU poate fi vizualizat aici.

Reorganizarea la nivelul judeţului Caraş-Severin a Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuării în situaţii de conflict armat, cu modificările și completările ulterioare – vizualizați aici

Ordinul privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2020 – vizualizaţi aici

Planul de pregătire în domeniu situaţiilor de urgenţă poate fi consultat aici

Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal – vizualizaţi aici 

Planificarea reprezentanților instituției prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, la cursurile de pregătire în anul 2020 – vizualizaţi aici

Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate – vizualizaţi aici

Tematica orientativă privind pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă – vizualizaţi aici

Furnizorii autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU – vizualizaţi aici 

Programul unitar de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală – vizualizaţi aici 

Tematica, obiectivele didactice şi modalităţile de realizare a acestora pentru unităţi de învăţământ – vizualizaţi aici 

Operatori economici şi instituţii publice clasificaţi cu risc conform HGR nr.642/2005, operatori economici şi sursă de risc incluşi în P.A.A.R. – vizualizaţi aici

 

Informații utile:
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.