Permise auto și înmatriculări

Documente necesare pentru preschimbarea permisului de conducere emise de Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord cu document similar românesc

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor informează că, începând cu data  de  01.10.2020, plăţile aferente operaţiunilor de înmatriculare şi permise vor putea fi achitate  astfel:

Tarifele reprezentând contravaloarea:

  • certificatelor de înmatriculare
  • autorizaţiilor de circulaţie provizorie
  • permiselor de conducere

se vor încasa exclusiv în CONT BCR: RO94RNCB0082000367331018, beneficiar: Regia Autonomă – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, utilizând mijloacele de plată:

  • virament
  • mijloace de plată online
  • Sistemul Naţional  Electronic de Plată online (S.N.E.P) – ghiseul.ro
  • POS-uri instalate de către RA-APPS la sediile serviciilor  publice emitente – în  curs de operaţionalizare

ATENŢIE:  Contravaloarea documentelor sus-menţionate nu se mai poate achita la ghişeu!

Tarifele aferente confecţionării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial sau păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare se vor achita prin:

  • Sistemul Naţional  Electronic de Plată online (S.N.E.P) – ghiseul.ro.

Documentele de plată emise anterior îşi păstrează valabilitatea.

ANUNŢ:

Conform ordinului ministrului afacerilor interne nr. 139/16.09.2020, începând cu ziua de marţi, 22.09.2020, se operaţionalizează sediul secundar al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi  Înmatriculare  a Vehiculelor  Caraş-Severin, în clădirea Poliţiei Municipiului Caransebeş, din str.  Ţarinei, nr. 7, parter, unde se vor desfăşura, în zilele de marţi şi joi, între orele 09:00 – 13:00, activităţi de preluare a documentelor necesare operaţiunilor de înmatriculare a vehiculelor şi de eliberare a plăcuţelor cu numere de înmatriculare sau provizorii.

Menţionăm că pentru documentele de înmatriculare preluate marţi, eliberarea plăcuţelor cu numere de înmatriculare sau provizorii se va  face în ziua de joi, respectiv pentru documentele de înmatriculare preluate în ziua de joi, eliberarea plăcuţelor se va  face în următoarea zi de marţi.

IMPORTANT:

Începând cu data de 17.06.2020, noile tarife pentru contravaloarea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare sunt următoarele:

  • PERMISE DE CONDUCERE:                 89 LEI/BUC
  • CERTIFICATE DE ÎNMATRICULARE:    49 LEI/BUC

ANUNŢ pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor

Informaţiile necesare privind valabilitatea documentelor expirate sau care expiră în perioada stării de urgenţă, cum ar fi permise de conducere, autorizaţii provizorii de circulaţie, dovezi pentru permise sau certificate de înmatriculare, pot fi accesate aici

Modalitatea de operaţiune a radierii din circulaţie a unui vehicul uzat, participant în cadrul programului  „RABLA“, care se aplică din 26.03.2020, poate fi accesată aici

IMPORTANT:

Pentru evitarea aglomerării de persoane la sediile serviciilor teritoriale precum şi pentru prevenirea răspândirii COVID-19, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor informează că, în perioada 16-31.03.2020, activităţile specifice de înmatriculare şi preschimbare a permiselor de conducere se soluţionează exclusiv în baza unei programări online. Programările vor fi făcute pe site-ul oficial al instituţiei, www.drpciv.ro, secţiunea Programări online.

Pentru operaţiunile care nu se regăsesc la secţiunea online – pasul 2, vă rugăm să consultaţi site-ul Instituţiei Prefectului şi să respectaţi cu stricteţe indicaţiile personalului de la ghişee.

Accesul în incinta sediilor serviciilor publice comunitare va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online şi a actului de identitate în original. Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare şi să evite aşteptarea suplimentară în spaţiile destinate publicului.

Activităţile de audienţe, atât la sediul DRPCIV, cât şi la sediile serviciilor publice comunitare teritoriale, vor fi suspendate în perioada 11-31.03.2020, eventualele probleme pe care intenţionaţi să le semnalaţi urmând a fi transmise prin corespondenţă poştală sau e-mail.

Pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii, contăm pe înţelegerea dumneavoastră.

 

IMPORTANT: Începând din data de 8 iunie 2018, contravaloarea taxelor se poate achita şi la ghişeele CEC BANK.