Programe și strategii

Programul anual orientativ de dezvoltare economică și socială a Județului Caraș-Severin:

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Planul anual de acţiuni pentru realizarea în Județul Caraș-Severin a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare:

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020