Programe și strategii

Programul anual orientativ de dezvoltare economică și socială a Județului Caraș-Severin:

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Planul anual de acţiuni pentru realizarea în Județul Caraș-Severin a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare:

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Hotărârea pentru aprobarea Planului anual de acţiuni pentru realizarea în Județul Caraș-Severin a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2020-2024, pentru anul 2021

Planul de Acțiune în domeniul drogurilor la nivelul Județului Caraș-Severin 2022-2026