Solicitare informații

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi:

Persoane Desemnate:
Ioan Anton Paulescu, consilier superior
Coordonate de contact
Telefon: 0255 210 459 sau 0255 212 626, interior 29024
E-mail: dialog@prefcs.ro
Program de funcţionare:
Luni, marți, joi 8.00 – 16.30
Miercuri 8.00 – 18.30
Vineri 8.00 – 14.00
Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.
Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.
Lista documentelor de interes public este disponibilă aici.
Lista documentelor produse/gestionate de Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin este disponibilă aici.
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
2014 2015 2016 2017 2018
 2019            2020 2021

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin