Persoana responsabilă Legea 544/2001

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi:

Persoane Desemnate:
Ioan Anton Paulescu, consilier superior
Coordonate de contact
Telefon: 0255 210 459 sau 0255 212 626, interior 29024
E-mail: dialog@prefcs.ro
Program de funcţionare:
Luni – joi 8.00 – 16.30
Vineri 8.00 – 14.00