Alte activități

Ordin  prefect privind modificarea componenţei Colectivului Tehnic de lucru pentru examinarea proiectelor de buget şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate din Judeţul Caraş-Severin şi Anexa nr. 1

Prezentare Schema Națională de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice și pentru Persoanele fără adăpost