Alte activități

 

Ordin privind constituirea Comisiei paritare a Institutiei Prefectului – Județul Caraș-Severin este disponibil aici


Ordin  prefect privind modificarea componenţei Colectivului Tehnic de lucru pentru examinarea proiectelor de buget şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate din Judeţul Caraş-Severin şi Anexa nr. 1


Prezentare Schema Națională de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice și pentru Persoanele fără adăpost