Carieră

Începând cu data de 16.10.2023, toate anunțurile privind concursurile organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne vor fi postate în portalul HUB de servicii publice https://hub.mai.gov.ro. 

ANUNȚ privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere pentru ocuparea a două posturi aferente unor funcții publice de execuție din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin – disponibil aici

Lista privind rezultatul verificărilor cererilor şi documentelor aferente transferului la cerere pentru ocuparea a două posturi aferente unor funcții publice de execuție din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin – disponibilă aici

Lista privind rezultatul probei interviu organizată în vederea ocupării prin transfer a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin – disponibilă aici.


ANUNȚ: Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, organizează, la sediul său din Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1, în data de 09 ianuarie 2024, ora 1100, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, în funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, gradul IA, la Compartimentul Informare, Relații Publice, Secretariat și Arhivare. Anunțul poate fi vizualizat aici.

Lista privind rezultatul selecției dosarului depus pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut în funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, gradul IA, la Compartimentul Informare, Relații Publice, Secretariat și Arhivare din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin poate fi vizualizată aici.

Lista privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare poate fi vizualizată aici.

Rezultatul final la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut poate fi vizualizat aici.


ANUNȚ: Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, organizează, la sediul său din Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1, în data de 15.01.2024, ora 11:00 examenul de promovare în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin. Anunțul poate fi vizualizat aici.

Lista privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere poate fi vizualizată aici.

Lista privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare poate fi vizualizată aici.

Lista privind rezultatul probei interviu poate fi vizualizată poate fi vizualizată aici.

Rezultatul final la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut poate fi vizualizat aici.


ANUNȚ: Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin organizează în data de 27.12.2023, ora 11.00 concurs de ocupare, prin recrutare, a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Administrativ și Informatică al Serviciului Financiar Contabil.

Lista privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere poate fi vizualizată aici.

Lista privind rezultatul probei scrise poate fi vizualizată aici.

Lista privind rezultatul probei interviu poate fi vizualizată aici.

Lista privind rezultatul final al concursului de recrutare poate fi vizualizată aici.

Informațiile sunt disponibile și pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, aici.

  • Documente necesare: disponibile aici
  • Model adeverință privind vechimea în muncă: disponibil aici
  • Model CV: disponibil aici
  • Model formular de înscriere: disponibil aici
  • Bibliografie și tematică: disponibile aici

Anunț – Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin organizează în data de 28.06.2022, ora 1100 concurs de ocupare, prin recrutare, a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Structura de securitate

Atribuțiile postului

Lista privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Lista privind rezultatul contestației


Anunț – Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin organizează în data de 14.06.2022, ora 1100, concurs de ocupare, prin recrutare, a funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu

Atribuțiile postului 

Lista privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Lista privind rezultatul probei scrise

Lista privind rezultatul final


Anunț – Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin organizează în data de 17.05.2022, ora 11,00, examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin

Lista privind rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de promovare în grad profesional a funcționarului public din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin

Lista privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad profesional a funcționarului public din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin

Lista privind rezultatul probei interviu la concursul de promovare în grad profesional a funcționarului public din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin

Lista privind rezultatul final al concursului de promovare în grad profesional a funcționarului public din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin


Anunţ – Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin organizează în data de 10.12.2021, ora 11,00 concurs de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență

Atribuţiile postului  – de şef serviciu al Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență

Lista privind rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență

Listă privind rezultatul contestaţiei nr. 19935/09.12.2021, ora 11.15, a candidatului la concursul  de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin, organizat în data de 10 decembrie 2021, ora 11.00 – proba scrisă. 

Rezultat – proba scrisă

Listă privind rezultatul contestațiilor la concursul  de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin – proba scrisă

Listă privind rezultatul interviului la concursul  de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin.

Listă privind rezultatul contestaţiei nr. 20207/15.12.2021 ora 09.30 a candidatei la concursul  de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin.

Listă privind rezultatul final al concursului de promovare în funcția publică de conducere de șef serviciu al Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin.