Carieră

Chestionar pentru candidați – concursuri MAI

Anunț – Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin organizează în data de 28.06.2022, ora 1100 concurs de ocupare, prin recrutare, a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Structura de securitate

Atribuțiile postului

Lista privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Lista privind rezultatul contestației


Anunț – Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin organizează în data de 14.06.2022, ora 1100, concurs de ocupare, prin recrutare, a funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu

Atribuțiile postului 

Lista privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Lista privind rezultatul probei scrise

Lista privind rezultatul final


Anunț – Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin organizează în data de 17.05.2022, ora 11,00, examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin

Lista privind rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul de promovare în grad profesional a funcționarului public din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin

Lista privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad profesional a funcționarului public din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin

Lista privind rezultatul probei interviu la concursul de promovare în grad profesional a funcționarului public din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin

Lista privind rezultatul final al concursului de promovare în grad profesional a funcționarului public din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin


Anunţ – Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin organizează în data de 10.12.2021, ora 11,00 concurs de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență

Atribuţiile postului  – de şef serviciu al Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență

Lista privind rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență

Listă privind rezultatul contestaţiei nr. 19935/09.12.2021, ora 11.15, a candidatului la concursul  de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin, organizat în data de 10 decembrie 2021, ora 11.00 – proba scrisă. 

Rezultat – proba scrisă

Listă privind rezultatul contestațiilor la concursul  de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin – proba scrisă

Listă privind rezultatul interviului la concursul  de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin.

Listă privind rezultatul contestaţiei nr. 20207/15.12.2021 ora 09.30 a candidatei la concursul  de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin.

Listă privind rezultatul final al concursului de promovare în funcția publică de conducere de șef serviciu al Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin.