Alte informatii

Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2020, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, potrivit prevederii Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, conform deciziei 2586/22.04.2020 poate fi consultată aici

Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2020, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, potrivit prevederii Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, poate fi consultată aici