Alte informatii

Campanie de conştientizare ,,Ajută-ne să te salvăm!” în cadrul proiectului derulat de Consiliul Judeţean Caraş-Severin ,,Reţea comună durabilă pentru situaţiile de urgenţă din Banat” RORS 283

Spotul de promovare a campaniei ,,M.A.I. etic, M.A.I. integru” derulată la nivel naţional de Direcţia Generală Anticorupţie, în perioada mai-decembrie 2021, poate fi accesat aici

Decizia nr. 1040/17.09.2021

Decizia nr. 1031/15.09.2021

Decizia nr. 763/12.07.2021

Decizia nr. 561/26.05.2021

Decizia nr. 492/04.05.2021 – suplimentare buget Municipiul Reşiţa

Decizia nr. 378/06.04.2021, privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a)  i) respectiv a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și cel confesional, acreditate, prevăzute la art. 4 lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, pe anul 2021 precum și estimările pentru anii 2022-2024, conform anexelor care face parte integrantă din prezenta decizie.

Decizia nr. REG-TM 280/17.03.2021, privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale potrivit art. 5 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b), c), d), e), g), h) și i) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024.

Decizia nr. REG-TM 279 /17.03.2021, privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale precum și a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2022-2024.

Decizia nr. REG-TM 91/25.01.2021, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale precum și a cotei de 14% din impozitul pe venit în vederea întocmirii proiectelor de buget pentru anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024 ale unităților administrativ-teritoriale

Decizia nr. TM 3105/21.08.2020, privind repartizarea, pe unități administrativ-teritoriale a influențelor rezultate ca  urmare a rectificării sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit prevederilor OUG cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, nr. 135/2020

Ghidul autorităţilor publice pentru accesul publicului la informaţia de mediu poate fi accesat aici

Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2020, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, potrivit prevederii Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, conform deciziei 2586/22.04.2020 poate fi consultată aici

Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2020, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, potrivit prevederii Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, poate fi consultată aici