Colegiul Prefectural-17.02.2022

Instituția Prefectului-Județul Caraș-Severin a organizat astăzi, 17 februarie 2022, în sistem online, ședința Colegiului Prefectural prezidată de domnul prefect Ioan Dragomir, în prezența subprefectului, domnul Alin-Cuzma Muntean.

În cadrul ședinței au fost prezentate o serie de informări cuprinse pe ordinea de zi și anume:

  1. Informare privind metodele specifice de inspecție utilizate în activitatea de control din domeniul relațiilor de muncă și rezultatele obținute în anul 2021, prezentată de domnul Iancu Panduru, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin.
  2. Informare privind activitatea desfășurată de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Județul Caraș-Severin în anul 2021, prezentată de doamna Isabelle Videscu, comisar șef adjunct Regiunea Vest.
  3. Raport privind activitatea desfăşurată de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin, în anul 2021, prezentat de domnul Cătălin Hogea, director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin.
  4. Informare privind stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2020-2024, pentru semestrul II 2021, la nivelul Județului Caraș-Severin, prezentată de doamna

Ramona Jula, șef serviciu – Serviciul Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.

În urma materialelor prezentate, domnul prefect Ioan Dragomir le-a recomandat reprezentanților instituțiilor publice să aibă în vedere atingerea indicatorilor de performanță.

De asemenea, domnul prefect a atras atenția Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin să urmărească modul de încasare a amenzilor în urma controalelor efectuate și a solicitat o situație privind cetățenii străini care sunt angajați în județul Caraș-Severin și cetățenii români din județ care lucrează în străinătate.

Totodată, domnul prefect Ioan Dragomir s-a interesat cu privire la numărul de reclamații care vizează prețul facturilor la gaze și energie electrică, primite de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Județul Caraș-Severin, și modul în care acestea au fost soluționate. Doamna Isabelle Videscu, comisar șef adjunct Regiunea Vest, a afirmat că au fost înregistrate numeroase sesizări, dar în multe dintre acestea petenții nu au studiat cu atenție prevederile contractuale și nici notificările primite de la furnizorul de gaze naturale sau energie electrică.

Referitor la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin, domnul prefect a solicitat informații având în vedere reorganizarea acestei instituții. Astfel, domnul Cătălin Hogea, directorul executiv, a precizat că, începând din acest an, vor fi înființate două direcții, o direcție de tineret, care va fi în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, și o direcție de sport subordonată Ministerului Sportului.

În final, domnul prefect le-a adresat rugămintea tuturor reprezentanților serviciilor publice deconcentrate să dea dovadă de înțelegere în relația cu cetățenii, acordând atenția cuvenită pentru soluționarea problemelor, în limita competențelor legale, astfel încât să fie redusă birocrația. În plus, acesta a subliniat necesitatea digitalizării administrației publice și a implementării programelor guvernamentale în acest domeniu.