Comisia de dialog social

Instituția Prefectului-Județul Caraș-Severin a organizat astăzi, 26 ianuarie 2022, în sistem online, ședința Comisiei de dialog social, având următoarea tematică:

  1. Informare privind rolul asistenței sociale integrate privind consilierea consumatorilor de droguri, prezentată de Adelina Rus, asistent social în cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Caraș-Severin.
  2. Analiza activității Comisiei de Dialog Social a Județului Caraș-Severin în anul 2021, prezentată de Ramona Jula, șef serviciu – Serviciul Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență în cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.