Controale pentru buna desfășurare a Programului pentru Școli al României

Prefectul județului Caraș-Severin, Ioan Dragomir, în calitate de coordonator al Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.640/2017, cu modificările și completările ulterioare, a dispus în luna iunie 2022 efectuarea de controale de către instituțiile cu atribuții de control, la nivelul unităților de învățământ din județul Caraș-Severin, în vederea asigurării distribuției și depozitării în condiții de igienă și siguranță a produselor (lapte UHT, produse de panificație și mere) aferente Programului pentru școli al României 2017-2023.

În acest context, în luna iunie 2022, pe parcursul derulării cursurilor școlare, au fost realizate 5 controale pe linie sanitară, în cadrul unităților de învățământ, nefiind constatate deficiențe pe linie sanitară și nefiind aplicate sancțiuni.

Totodată, la nivelul unităților de învățământ din județul Caraș-Severin beneficiare ale Programului pentru Școli al României 2017-2023 s-au implementat măsurile educative care însoțesc distribuția produselor (lapte UHT, produse de panificație și mere), derulându-se activități extrașcolare, prezentări și dezbateri în cadrul orei de educație pentru sănătate, a orei de biologie, dirigenție etc., având ca temă deprinderea și fixarea unor obiceiuri alimentare sănătoase, prevenirea diferitelor afecțiuni de sănătate, conștientizarea copiilor asupra unei alimentații sănătoase, precum și combaterea risipei de alimente.