Alte comisii și comitete

Ordin de modificare a Comisiei județene pentru recensamântul populatiei si locuintelor din anul 2021 poate fi accesată aici

Componența Comisiei județului Caraș-Severin pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 poate fi accesată aici

Ordinul privind constituirea la nivelul județului Caraş-Severin a Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 poate accesat aici


Ordinul de modificare ale art.1 și art.2 la Ordinul Prefectului nr.19/16.01.2018 privind  reorganizarea la nivelul judeţului Caraş-Severin a Comandamentului judeţean de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie, cu modificările și completările ulterioare poate fi accesat aici


Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor

Componența consiliului este disponibilă aici

Componența comisei de siguranță rutieră
Componența comisiei este disponibilă aici

Comandamentul judeţean de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie
Componenţa Comandamentului judeţean de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie este disponibilă aici.

Componența echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate este disponibilă aici