Alte comisii și comitete

Ordin de modificare a Comisiei județene pentru recensamântul populatiei si locuintelor din anul 2021 poate fi accesată aici

Componența Comisiei județului Caraș-Severin pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 poate fi accesată aici

Ordinul privind constituirea la nivelul județului Caraş-Severin a Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 poate accesat aici


 

Ordinul de modificare ale art.1 și art.2 la Ordinul Prefectului nr.19/16.01.2018 privind  reorganizarea la nivelul judeţului Caraş-Severin a Comandamentului judeţean de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie, cu modificările și completările ulterioare poate fi accesat aici


 

Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor
Componența consiliului este disponibilă aici

Comitetul Județean pentru Zona Montană Caraș-Severin
Componența comitetului este disponibilă aici

Componența comisei de siguranță rutieră
Componența comisiei este disponibilă aici

Comandamentul judeţean de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie
Componenţa Comandamentului judeţean de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie este disponibilă aici.

Componența echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate este disponibilă aici


Componenţa Grupului de Modernizare a Administraţiei Publice este disponibilă aici.