Alte comisii și comitete

Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor
Componența consiliului este disponibilă aici
Comitetul Județean pentru Zona Montană Caraș-Severin
Componența comitetului este disponibilă aici

 

Componența comisei de siguranță rutieră
Componența comisiei este disponibilă aici

 

Comandamentul judeţean de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie
Componenţa Comandamentului judeţean de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie este disponibilă aici.

 

Componența echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate este disponibilă aici

 

Ordinul privind reorganizarea, la nivelul judeţului Caraş-Severin, a Comisiilor pentru constatarea pagubelor prevăzute la art.106, alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este disponibil aici.
Anexa ordinului este disponibilă aici.

Componenţa Grupului de Modernizare a Administraţiei Publice este disponibilă aici.

Componenţa Comisiei de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari poate fi vizualizată aici.