Alte comisii și comitete

 

Componența Grupului de lucru pentru monitorizarea derulării campaniei naționale ”Curățăm România” la nivelul județului Caraș-Severin poate fi consultată aici

Ordin de modificare a Comisiei județene pentru recensamântul populatiei si locuintelor din anul 2021 poate fi accesată aici

Componența Comisiei județului Caraș-Severin pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 poate fi accesată aici

Ordinul privind constituirea la nivelul județului Caraş-Severin a Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 poate accesat aici


Ordinul comun al Prefectului Județului Caraș-Severin și al Prefectului Județului Mehedinți  privind constituirea comisiilor de delimitare a limitelor pentru unitatea administrativ-teritorială Topleț, județul Caraș-Severin și unitățile administrativ-teritoriale Cireșu, Ilovița și Orșova, județul Mehedinți care se află la limita de hotar a celor două județe, poate fi accesat aici


Ordinul privind constituirea Comisiei de specialitate pentru constatarea şi evaluarea pagubelor înregistrate şi raportate de către UAT Gârnic, judeţul Caraş-Severin, urmare a precipitaţiilor abundente (ploi) din perioada 20-21.05.2020, poate fi accesat aici


Ordinul privind constituirea Secretariatului tehnic al Comisiei Judeţene pentru Recensământul General Agricol runda 2020 Caraş-Severin poate fi consultat aici


Ordinul de modificare ale art.1 și art.2 la Ordinul Prefectului nr.19/16.01.2018 privind  reorganizarea la nivelul judeţului Caraş-Severin a Comandamentului judeţean de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie, cu modificările și completările ulterioare poate fi accesat aici


Ordinul privind constituirea Comisiei Judeţene pentru Recensământul General Agricol runda 2020, Caraş-Severin poate fi accesat aici


Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor
Componența consiliului este disponibilă aici

Comitetul Județean pentru Zona Montană Caraș-Severin
Componența comitetului este disponibilă aici

Componența comisei de siguranță rutieră
Componența comisiei este disponibilă aici

Comandamentul judeţean de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie
Componenţa Comandamentului judeţean de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie este disponibilă aici.

Componența echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate este disponibilă aici


Componenţa Grupului de Modernizare a Administraţiei Publice este disponibilă aici.


Componenţa Comisiei de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari poate fi vizualizată aici.


Ordinul nr. 37/27.01.2021 privind modificarea Anexei la Ordinul Prefectului nr. 267/31.05.2019 privind reorganizarea, la nivelul judeţului Caraş-Severin a Comisiilor pentru constatarea pagubelor prevăzute la art.106, alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

Anexa la ordinul nr. 37/27.01.2021