Centrul local de combatere a bolilor (animale)

Centrul local de combatere a bolilor:

a) stabilește măsurile specifice veterinare impuse de „Centrul Naţional de Luptă contra Bolilor Majore” prin intermediul Direcţiei Sanitare Veterinare judeţene;
b) stabilește măsurile generale nespecifice impuse de „Comitetul national pentru Situaţii de Urgenţă”, prin Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
c) coordonează acţiunile cuprinse în programul de alertă şi de intervenţie, pe raza judeţului;
d) stabilește planul general de măsuri pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor, în conformitate cu prevederile legale sau recomandările primite de la „Centrul Naţional de Luptă contra Bolilor Majore”;
e) asigură baza tehnică şi materială, precum şi condiţiile organizatorice necesare aplicării planului de măsuri;
f) urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere, stabilind responsabilităţile pentru fiecare membru al comandamentului, pe sectoare de activitate şi zone teritoriale;
g) analizează, în mod operativ evoluţia epizootiei şi eficienţa acţiunilor întreprinse, luând în completare măsurile ce se impun.

Componența centrului local de combatere a bolilor este disponibilă aici.