Colegiul Prefectural

Ordinul privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Colegiului Prefectural Caraș-Severin

Activitatea desfăşurată în trimestrul I 2023 de către membrii şi invitaţii permanenţi ai Colegiului Prefectural poate fi consultată aici

Colegiul Prefectural asigură coordonarea activităţii serviciilor publice deconcentrate din judeţ şi este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului.

Activităţile desfăşurate privesc armonizarea activităţilor serviciilor publice deconcentrate din judeţ, precum şi implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi a planurilor de acţiune ale Guvernului la nivelul judeţului sau al localităţilor de pe raza acestuia.

Colegiul Prefectural are următoarele atribuţii principale:

  • analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;
  • stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă, acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
  • stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;
  • organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea soluţionării unor situaţii deosebite;
  • analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane;
  • îndeplineşte şi alte sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului.
  • adoptă prin vot deschis Hotărâri care sunt obligatorii pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţ şi ale căror domenii de activitate sunt vizate de prevederile hotărârilor în cauză.

 

Componența Colegiului Prefectural al Județului Caraș-Severin este disponibilă aici.