Comisia de dialog social

Comisia de dialog social are următoarele atribuții:

– dezbate problemele pe care partenerii sociali, administraţie, patronat, sindicate, le pun în discuţie, propunând soluţii pentru rezolvarea acestora la nivel de judeţ sau la nivel central, în funcţie de competenţă;

– asigură relaţiile de parteneriat social – administraţie, patronat, sindicate – care permit o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt din domeniile de interes ale administraţiei sau ale partenerilor sociali;

– consultă partenerii sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social, precum şi cu privire la măsurile ce se întreprind pe linia restructurării societăţilor comerciale de sub autoritatea consiliului judeţean şi a consiliilor locale, în corelare cu măsurile de reconversie a forţei de muncă;

– identifică şi analizează în mod permanent problemele apărute în judeţ şi propune modalităţi de rezolvare a acestora la nivel local, prin instituţiile abilitate sau la nivel central, în raport de competenţă;

– adoptă, prin vot deschis, hotărâri pe care le direcţionează pentru luare la cunoştinţă şi dispunerea măsurilor necesare, partenerilor sociali sau instituţiilor abilitate;

– informează asupra problemelor sociale din judeţ şi intervine la organele centrale competente în situaţia în care aceste probleme nu pot fi soluţionate în plan local, comunicând totodată membrilor comisiei răspunsul formulat de către aceste instituţii.

 

Componența Comisiei de dialog social a județului Caraș-Severin este disponibilă aici.