Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi:

– promovează principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în scopul eliminării inegalităţilor de gen;

– urmăreşte includerea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale prin intermediul instituţiilor reprezentate în Comisie;

– evaluează stadiul aplicării şi respectării legislaţiei în domeniu, la nivel local;

– elaborează recomandări pentru autorităţile administraţiei publice locale în vederea aplicării politicilor şi programelor specifice de promovare a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

– promovează schimbul de experienţă şi de informaţii privind acţiunile desfăşurate în domeniu;

– promovează propuneri pentru strategia locală de implementare a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

 

Componența Comisiei judeţene în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi este disponibilă aici.