Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Comisia judeţeană privind incluziunea socială:

  • elaborează şi aprobă planul judeţean din domeniul incluziunii sociale şi protecţiei sociale;
  • monitorizează realizarea obiectivelor prevăzute în planurile judeţene şi efectuează informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării sociale a judeţului;
  • prezintă periodic Comisiei naţionale informări asupra stadiului de realizare a priorităţilor asumate prin planul judeţean anual.

 

Componența comisiei este disponibilă aici.