Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

Ordinul Prefectului  privind reactualizarea Comisiilor locale de identificare, delimitare şi constituire a perimetrelor de ameliorare prin împădurire este disponibil aici.

Componența comisiilor locale poate fi vizualizată aici.